Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2194/VPCP-QHQT về việc Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tây tiếp nhận 01 xe ô tô du lịch Mercedes Ben CDI loại 5 chỗ ngồi đã qua sử dụng do Hội "Những tấm lòng vàng" Bỉ viện trợ cho Hội chữ thập đỏ huyện Chương Mỹ tỉnh Hà Tây do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 2194/VPCP-QHQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 24/04/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------

Số: 2194/VPCP-QHQT
V/v Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tây tiếp nhận xe ô tô đã qua sử dụng

Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2007

 

Kính gửi:

- Bộ Tài chính;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tây;
- Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị Việt Nam.

 

Xét đề nghị của Bộ Tài chính (công văn số 5070/BTC-TCĐN ngày 13/4/2007) về việc Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tây tiếp nhận 01 xe ô tô du lịch Mercedes Ben CDI loại 5 chỗ ngồi đã qua sử dụng do Hội "Những tấm lòng vàng" Bỉ viện trợ cho Hội chữ thập đỏ huyện Chương Mỹ tỉnh Hà Tây, Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm có ý kiến như sau:

1. Việc tiếp nhận xe du lịch để phục vụ công tác khám chữa bệnh là không đúng mục đích sử dụng. Xe được gửi đến cảng Việt Nam khi chưa được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt là trái với quy định hiện hành. Vì vậy, giao Bộ Tài chính xử lý chiếc xe ô tô nói trên theo đúng quy định.

2. Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tây cần rút kinh nghiệm và hướng dẫn các đơn vị trực thuộc thực hiện nghiêm chỉnh các quy định về quản lý sử dụng viện trợ phi chính phủ nước ngoài, đặc biệt đối với mặt hàng đã qua sử dụng.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTCP, các PTTg (để b/c);
- Tổng cục Hải quan (Bộ Tài chính);
- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ VX, KTTH, TH;
- Website Chính phủ;
- Lưu: VT, QHQT (3b), 25

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Phúc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2194/VPCP-QHQT về việc Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tây tiếp nhận 01 xe ô tô du lịch Mercedes Ben CDI loại 5 chỗ ngồi đã qua sử dụng do Hội "Những tấm lòng vàng" Bỉ viện trợ cho Hội chữ thập đỏ huyện Chương Mỹ tỉnh Hà Tây do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.873
DMCA.com Protection Status

IP: 107.21.16.70