Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2142/VPCP-NN của Văn phòng Chính phủ về việc thanh toán các tuyến đường phục vụ di dân, tái định cư Dự án thủy điện Sơn La

Số hiệu: 2142/VPCP-NN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Văn Trọng Lý
Ngày ban hành: 20/04/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2142/VPCP-NN
V/v: Thanh toán các tuyến đường phục vụ di dân, tái định cư Dự án thủy điện Sơn La

Hà Nội, ngày 20 tháng 04 năm 2007 

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Kế Hoạch Và Đầu Tư, Tài Chính,
- Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh Lai Châu.

 

Xét đề nghị của UBND tỉnh Lai Châu (công văn số 788/UBND-TĐC ngày 29/12/2006), ý kiến của các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 783/BKH-KTNN ngày 2/2/2007, công văn số 2422/BKH-KTNN ngày 11/4/2007), Tài chính (công văn số 1060/BTC-ĐT ngày 19/1/2007), Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (công văn số 150/BNN-HTX ngày 15/1/2007), công văn số 660/BNN-HTX ngày 13/3/2007) về việc thanh toán dự án đầu tư đường giao thông phục vụ di dân, tái định cư Dự án thủy điện Sơn La, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

Trong khi chờ phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch tổng thể, đồng ý UBND tỉnh Lai Châu sử dụng nguồn vốn di dân, tái định cư Dự án thủy điện Sơn La để thanh toán các dự án đầu tư tuyến đường Sìn Hồ - Séo Lèng - Pa Há, gồm các dự án: đường Sìn Hồ - Séo Lèng, đường Séo Lèng - Pa Há, đường Séo Lèng - Nậm Ngạp và cầu Nạm Mạ.

Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu có trách nhiệm quản lý và thực hiện thanh toán vốn đầu tư các dự án nêu trên theo đúng quy định hiện hành.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các Bộ, ngành liên quan và UBND tỉnh Lai Châu biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTTg Nguyễn Sinh Hùng;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý,
  các Vụ: KTTH, TH, Website CP;
- Lưu: VT, NN.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM

Văn Trọng Lý

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2142/VPCP-NN của Văn phòng Chính phủ về việc thanh toán các tuyến đường phục vụ di dân, tái định cư Dự án thủy điện Sơn La

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.045
DMCA.com Protection Status

IP: 54.146.206.127