Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 211/BXD-KTXD về việc hướng dẫn điều chỉnh giá nhiên liệu máy thi công do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 211/BXD-KTXD Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Phạm Văn Khánh
Ngày ban hành: 09/10/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 211/BXD-KTXD
V/v: Hướng dẫn điều chỉnh giá nhiên liệu máy thi công

Hà Nội, ngày 09 tháng 10 năm 2008

 

Kính gửi :  Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển kinh tế Việt Nam

Trả lời văn bản số 267/KHKT ngày 24/09/2008 của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển kinh tế Việt Nam, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau :

1. Phương pháp bù chênh lệch giá nhiên liệu theo phương pháp bù trừ trực tiếp bằng cách bù chênh lệch giá nhiên liệu tại thời điểm điều chỉnh so với giá nhiên liệu gốc tính toán trong đơn giá ca máy của địa phương như nêu trong văn bản số 267/KHKT là đúng. Tuy nhiên, khi thực hiện bù trừ trực tiếp theo phương pháp này không thực hiện điều chỉnh chi phí máy thi công theo hướng dẫn tại các Thông tư số 16/2005/TT-BXD ngày 13/10/2005, Thông tư số 07/2006/TT-BXD ngày 10/11/2006 và Thông tư số 03/2008/TT-BXD ngày 25/01/2008 của Bộ Xây dựng hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình nữa.

2. Hệ số điều chỉnh chi phí máy thi công trong dự toán chi phí xây dựng của các tỉnh, thành phố (KĐCMTC=1,4 như phụ lục kèm theo Thông tư số 16/2005/TT-BXD ngày 13/10/2005 của Bộ Xây dựng; KĐCMTC=1,55 như phụ lục kèm theo Thông tư số 07/2006/TT-BXD ngày 10/11/2006 của Bộ Xây dựng) đã bao gồm : điều chỉnh tiền lương tối thiểu chung cho lương thợ điều khiển máy, giá nhiên liệu dầu và giá xăng theo từng thời kỳ tương ứng. Khi điều chỉnh giá gói thầu theo hướng dẫn tại các Thông tư này, dự toán chi phí xây dựng công trình sau điều chỉnh đã bao gồm việc điều chỉnh cho cả chi phí nhiên liệu (xăng, dầu) trong chi phí máy thi công;

Hệ số điều chỉnh chi phí máy thi công trong dự toán chi phí xây dựng (KĐCMTC=1,08) của các tỉnh, thành phố như phụ lục kèm theo Thông tư số 03/2008/TT-BXD ngày 25/1/2008 của Bộ Xây dựng hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình, đã bao gồm: điều chỉnh tiền lương tối thiểu chung là 540.000 đồng/tháng cho lương thợ điều khiển máy; giá nhiên liệu dầu là 9.300 đồng/lít và giá xăng là 11.864 đồng/lít;

Sau khi điều chỉnh chi phí máy thi công theo hướng dẫn tại Thông tư số 03/2008/TT-BXD , thì thực hiện bù chênh lệch giá nhiên liệu (xăng, dầu) theo phương pháp bù trừ trực tiếp bằng cách bù chênh lệch giá nhiên liệu tại thời điểm điều chỉnh (từ sau tháng 01/2008 trở đi) với giá nhiên liệu gốc tính toán trong Thông tư số 03/2008/TT-BXD (giá dầu gốc là 9.300 đồng/lít và giá xăng gốc là 11.864 đồng/lít ở thời điểm tháng 01/2008).

Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển kinh tế Việt Nam căn cứ ý kiến trên để thực hiện theo quy định./.

 

 

Nơi nhận :
- Như trên;
- Lưu VP,Vụ KTXD(Th6).

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KINH TẾ XÂY DỰNG
Phạm Văn Khánh

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 211/BXD-KTXD về việc hướng dẫn điều chỉnh giá nhiên liệu máy thi công do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.824
DMCA.com Protection Status

IP: 35.172.201.102