Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2016/VPCP-KTTH về việc hoãn thu hồi vốn đã ứng trước của dự án Học viện Kỹ thuật quân sự do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 2016/VPCP-KTTH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Quốc Huy
Ngày ban hành: 28/03/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 2016/VPCP-KTTH
V/v hoãn thu hồi vốn đã ứng trước của dự án Học viện Kỹ thuật quân sự

Hà Nội, ngày 28 tháng 03 năm 2008

 

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Quốc phòng.

 

Xét đề nghị của Bộ Quốc phòng tại văn bản số 823/BQP-KHĐT ngày 25 tháng 2 năm 2008, ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 1676/BKH-QPAN ngày 13 tháng 3 năm 2008, của Bộ Tài chính tại văn bản số 2480/BTC-ĐT ngày 13 tháng 3 năm 2008 về việc hoãn thu hồi vốn ứng trước kế hoạch năm 2008 của dự án Học viện Kỹ thuật quân sự, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng có ý kiến như sau:

Trong năm 2008 tạm hoãn thu hồi vốn đã ứng trước của dự án Học viện Kỹ thuật quân sự như đề nghị của Bộ Quốc phòng tại văn bản trên.

Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính tìm nguồn vốn để trình Thủ tướng Chính phủ quyết định bổ sung cho Bộ Quốc phòng hoàn trả ngân sách số vốn đã ứng trên.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các Bộ triển khai thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTTg Nguyễn Sinh Hùng;
- Học viện Kỹ thuật quân sự (Bộ Quốc phòng);
- VPCP: BTCN, các PCN: Nguyễn Quốc Huy, Kiều Đình Thụ, Website CP, Vụ NC;
- Lưu: Văn thư, KTTH (3 bản). Nguyện (15b).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Quốc Huy

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2016/VPCP-KTTH về việc hoãn thu hồi vốn đã ứng trước của dự án Học viện Kỹ thuật quân sự do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.094
DMCA.com Protection Status

IP: 54.83.93.85