Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1933/VPCP-QHQT về cơ chế tài chính của dự án Cải cách doanh nghiệp nhà nước và hỗ trợ quản trị công ty, vay vốn Ngân hàng Phát triển Châu Á do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 1933/VPCP-QHQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 25/03/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------

Số: 1933/VPCP-QHQT
V/v cơ chế tài chính của dự án Cải cách DNNN và hỗ trợ quản trị công ty, vay vốn ADB

Hà Nội, ngày 25 tháng 03 năm 2010

 

Kính gửi:

- Bộ Tài chính;
- Kế hoạch và Đầu tư;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

 

Xét đề nghị của Bộ Tài chính tại văn bản số 3177/BTC-QLN ngày 16 tháng 3 năm 2010 và văn bản số 16716/BTC-QLN ngày 25 tháng 11 năm 2009 về cơ chế tài chính của dự án "Cải cách doanh nghiệp nhà nước và Hỗ trợ quản trị công ty", vay vốn Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB), Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng có ý kiến như sau:

1. Đồng ý với kiến nghị của Bộ Tài chính về cơ chế tài chính cho dự án "Cải cách doanh nghiệp nhà nước và Hỗ trợ quản trị công ty" nêu tại các văn bản trên.

2. Giao Bộ Tài chính hướng dẫn các chủ dự án thực hiện và tiến hành ký các Hiệp định phụ cho vay lại với các Tổng công ty, công ty tham gia dự án.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg CP, các Phó Thủ tướng;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ: TH, KTTH; Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (3).

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Phúc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1933/VPCP-QHQT về cơ chế tài chính của dự án Cải cách doanh nghiệp nhà nước và hỗ trợ quản trị công ty, vay vốn Ngân hàng Phát triển Châu Á do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.047
DMCA.com Protection Status

IP: 34.228.143.13