Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1833/BXD-KTTC của Bộ Xây dựng về việc đơn giá tổng hợp cho công trình Cầu Thủ Thiêm.

Số hiệu: 1833/BXD-KTTC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Đinh Tiến Dũng
Ngày ban hành: 05/09/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1833/BXD-KTTC
V/v: Đơn giá tổng hợp cho công trình Cầu Thủ Thiêm.

Hà Nội, ngày 05 tháng 09 năm 2006 

 

Kính gửi: Uỷ ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh 

Trả lời công văn số 5266/UBND-ĐT ngày 25/7/2006 của Uỷ ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đề nghị hỗ trợ thẩm định đơn giá cố định xây lắp công trình cầu Thủ Thiêm, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Theo qui định của Thông tư số 04/2005/TT-BXD ngày 01/4/2005 của Bộ Xây dựng hướng dẫn lập và quản lý chi phí dự án đầu tư xây dựng công trình thì : Đơn giá xây dựng được lập theo định mức dự toán do Bộ Xây dựng ban hành và định mức cho các công tác xây dựng chuyên ngành đã được Bộ Xây dựng thoả thuận. Đơn giá xây dựng khu vực tỉnh có thể xác định theo định mức dự toán xây dựng cơ bản hoặc định mức tổng hợp từ định mức nêu trên để làm cơ sở để xác định chi phí xây dựng trong tổng dự toán, dự toán công trình thuộc các dự án đầu tư sử dụng vốn ngân sách Nhà nước, vốn tín dụng do Nhà nước bảo lãnh, vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước, vốn đầu tư phát triển của doanh nghiệp Nhà nước. Việc xây dựng đơn giá tổng hợp để xác định chi phí xây dựng cầu Thủ Thiêm của Uỷ ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh là phù hợp với lộ trình đổi mới quản lý chi phí xây dựng công trình mà Bộ Xây dựng đã trình Thủ tướng Chính phủ, Bộ Xây dựng đồng tình với cách làm này của Uỷ ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, và Bộ Xây dựng giao cho Viện Kinh tế Xây dựng - Bộ Xây dựng giúp Uỷ ban Nhân dân thành phố thẩm tra đơn giá tổng hợp này. Căn cứ kết quả thẩm tra của Viện Kinh tế xây dựng, chủ đầu tư xem xét trình Uỷ ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh phê duyệt áp dụng.

Uỷ ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh căn cứ ý kiến trên tổ chức thực hiện.

 


Nơi nhận:
-  Như trên;
-  Lưu: VP, VKTXD, KTTC. T08.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG


 
 
Đinh Tiến DũngVăn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1833/BXD-KTTC của Bộ Xây dựng về việc đơn giá tổng hợp cho công trình Cầu Thủ Thiêm.

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.039
DMCA.com Protection Status

IP: 3.235.172.213