Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 1723/TTg-QHQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 27/09/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 1723/TTg-QHQT
V/v Chương trình phát triển năng lực du lịch do EU tài trợ

Hà Nội, ngày 27 tháng 9 năm 2010

 

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Ngoại giao;
- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội.

 

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 6539/BKH-KTĐN, ngày 15 tháng 9 năm 2010) về việc phê duyệt danh mục và Hiệp định tài chính Chương trình phát triển năng lực du lịch có trách nhiệm với môi trường và xã hội do Liên minh Châu Âu (EU) tài trợ, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Phê duyệt danh mục Chương trình phát triển năng lực du lịch có trách nhiệm với môi trường và xã hội do Liên minh Châu Âu (EU) tài trợ trị giá 11.000.000 Euro vói các nội dung được nêu tại công văn trên. Vốn đối ứng trị giá 26 tỷ đồng do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đóng góp bằng cơ sở vật chất, nhân lực của Bộ (50%) và cân đối trong ngân sách hành chính sự nghiệp hàng năm của Bộ (50%).

2. Phê duyệt Hiệp định tài chính của Chương trình và uỷ quyền Lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thề thao và Du lịch thay mặt Chỉnh phủ Việt Nam ký Hiệp định tài chính của Chương trình với đại diện có thẩm quyền của EU.

3. Giao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với các cơ quan liên quan và phía EU xây dựng và phê duyệt Kế hoạch tổng thể của Chương trình; chỉ đạo thực hiện Chương trình theo quy định hiện hành về quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA)./.

 


Nơi nhận :
- Như trên;
- TTCP, PTTg Phạm Gia Khiêm;
- Tổng cục Du lịch (Bộ VHTT&DL);
- VPCP: BTCN, các PCN;
Các Vụ: TO, Kim cổng TTĐT;
- Lưu : VT, QHQT (3). MH hU

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1723/TTg-QHQT ngày 27/09/2010 về Chương trình phát triển năng lực du lịch do EU tài trợ của Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.246

DMCA.com Protection Status
IP: 18.206.194.21
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!