Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 154/VPCP-TTBC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Công Sự
Ngày ban hành: 10/01/2001 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 154/VPCP-TTBC
V/v Chuẩn bị báo cáo tình hình thực hiện Chỉ thị số 27/2000 CT-TTg ngày 25/12/2000.

Hà Nội, ngày 10 tháng 01 năm 2001

 

Kính gửi:

 - Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
 - UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

 

Ngày 25 tháng 12 năm 2000, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 27/2000/CT-TTg về tổ chức đón Tết Tân Tỵ năm 2001 với tinh thần vui tươi, lành mạnh, an toàn, triệt để tiết kiệm, chống lãng phí xa hoa, chấp hành nghiêm kỷ luật lao động.

Thừa lệnh Thủ tướng Chính phủ, Văn phòng Chính phủ đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trong ngành, địa phương tổ chức thực hiện tốt nội dung Chỉ thị 27/2000/CT- TTg; theo dõi, đánh giá tình hình thực hiện Chỉ thị trên theo chức năng nhiệm vụ của mình, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Báo cáo tập trung vào các nội dung như sau:

- Công tác bảo đảm lưu thông hàng hoá, ổn định giá cả hàng hoá, thị trường, đáp ứng nhu cầu hàng hoá thiết yếu trong dịp Tết Tân Tỵ; thực hành tiết kiệm;

- Tình hình bảo đảm sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, cung cấp điện cho sản xuất và tiêu dùng, bảo đảm giao thông vận tải cho nhu cầu đi lại của nhân dân và an toàn, trật tự giao thông trong dịp Tết Tân Tỵ;

- Việc quan tâm giúp đỡ các đối tượng chính sách, đồng bào các vùng vừa bị thiệt hại do lũ lụt gây ra, các đối tượng khó khăn, nghèo, đói;

- Công tác tổ chức các hoạt động văn hoá, thể dục thể thao, du lịch;

- Công tác bảo đảm y tế, kiểm soát vệ sinh, an toàn thực phẩm;

- Tình hình bảo đảm an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội.

Đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương gửi báo cáo nói trên qua mạng tin học diện rộng của Chính phủ và theo đường công văn hoả tốc đến Văn phòng Chính phủ chậm nhất vào chiều ngày 28/01/2001 (tức ngày mồng 5 Tết Tân Tỵ) để Văn phòng Chính phủ tổng hợp tình hình, báo cáo Chính phủ vào phiên họp thường kỳ tháng 01 năm 2001.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- VPCP: BTCN, các PCN; các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc (để theo dõi, đôn đốc);
- Lưu: TTBC (3), VT.

KT.BỘ TRƯỞNG,
CHỦ NHIỆM VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
PHÓ CHỦ NHIỆM 
Nguyễn Công Sự

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 154/VPCP-TTBC ngày 10/01/2001 của Văn phòng Chính phủ về việc chuẩn bị báo cáo tình hình thực hiện Chỉ thị số 27/2000 CT-TTg ngày 25/12/2000

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.489

DMCA.com Protection Status
IP: 35.172.164.32