Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1526/UB về việc quy định các tiêu chuẩn và mức tiền thưởng cho tập thể và cá nhân đạt danh hiệu thi đua năm 1981 do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 1526/UB Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Lê Đình Nhơn
Ngày ban hành: 28/08/1982 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Số: 1526/UB
V/v quy định các tiêu chuẩn và mức tiền thưởng cho tập thể và cá nhân đạt danh hiệu thi đua năm 1981

TP.Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 08 năm 1982

 

Kính gửi:

- Các sở, ban, ngành và quận, huyện.
- Các cơ quan Trung ương trên địa bàn thành phố.

 

Ủy ban nhân dân thành phố đã có văn bản quy định các tiêu chuẩn và mức tiền thuởng cho tập thể và cá nhân đạt danh hiệu thi đua năm 1981 vẫn được tiếp tục áp dụng theo Quyết định 417QĐ-UB ngày 10-11-1981.

Riêng kinh phí để thưởng cho danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp thành phố và Tổ lao động xã hội chủ nghĩa đạt danh hiệu năm 1981 thì ngân sách thành phố đài thọ chủ yếu cho các đơn vị hành chánh sự nghiệp của thành phố và một số cơ quan Trung ương trực tiếp phục vụ nhiệm vụ kế hoạch của thành phố, còn các đơn vị sản xuất kinh doanh hạch toán kinh tế thì trích từ quỹ khen thưởng của đơn vị mình để thưởng cho các đối tượng nói trên.

Ban Thi đua khen thưởng thành phố và Sở Tài chánh có trách nhiệm giúp Ủy ban nhân dân thành phố thực hiện tốt quy định này.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH/THƯỜNG TRỰC
Lê Đình Nhơn

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1526/UB về việc quy định các tiêu chuẩn và mức tiền thưởng cho tập thể và cá nhân đạt danh hiệu thi đua năm 1981 do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.441
DMCA.com Protection Status

IP: 54.163.20.57