Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1514/CHHVN-KHTC về xây dựng dự toán thu, chi ngân sách nhà nước do Cục Hàng hải Việt Nam ban hành

Số hiệu: 1514/CHHVN-KHTC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Hàng hải Việt Nam Người ký: Nguyễn Ngọc Huệ
Ngày ban hành: 07/07/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
CỤC HÀNG HẢI VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1514/CHHVN-KHTC
V/v xây dựng dự toán thu, chi NSNN.

Hà Nội, ngày 07 tháng 07 năm 2011

 

Kính gửi:

- Các đơn vị hành chính, sự nghiệp trực thuộc
- Công ty TNHH MTV Thông tin điện tử hàng hải
- Các Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải
- Tổng Công ty bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc, miền Nam

 

Bộ Giao thông vận tải (Bộ GTVT) có công văn số 3892/BGTVT-TC ngày 1/7/2011 hướng dẫn xây dựng dự toán thu, chi ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2012 phần kinh phí hành chính, sự nghiệp.

Cục Hàng hải Việt Nam (Cục HHVN) đề nghị các đơn vị căn cứ tình hình thực hiện dự toán thu, chi NSNN 6 tháng đầu năm 2011, đánh giá tình hình thực hiện dự toán thu, chi năm 2011; xây dựng dự toán thu, chi NSNN năm 2012 theo hướng dẫn của Bộ GTVT tại công văn nêu trên (đơn vị tra cứu công văn 3892/BGTVT-TC tại website của Cục HHVN) và Thông tư số 83/2011/TT-BTC ngày 16/6/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn xây dựng dự toán NSNN năm 2012 (đơn vị tra cứu trên trang web: luatvietnam.com.vn). Cục HHVN lưu ý một số điểm sau:

- Các cảng vụ hàng hải báo cáo cả dự toán thu phí bảo đảm an toàn hàng hải;

- Đối với các Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải, Tổng Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc, miền Nam căn cứ kế hoạch công ích nhà nước đặt hàng, giao kế hoạch năm 2011 đơn vị đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ giao và xây dựng kế hoạch thu, chi thực hiện dịch vụ công ích từ nguồn thu phí hoa tiêu, phí bảo đảm hàng hải, số nộp NSNN hoặc đề nghị NSNN cấp bù (nếu có) năm 2012;

- Đối với Công ty TNHH MTV Thông tin điện tử hàng hải, căn cứ đơn giá đặt hàng sản phẩm dịch vụ công ích thông tin hàng hải được Bộ Tài chính phê duyệt và nhiệm vụ được nhà nước đặt hàng, đánh giá kết quả thực hiện và xây dựng kế hoạch cung ứng dịch vụ công ích thông tin duyên hải năm 2012;

Đề nghị các đơn vị thực hiện theo đúng hướng dẫn và biểu mẫu quy định phù hợp với từng loại hình đơn vị và gửi về Cục HHVN trước ngày 12/7/2011 (đơn vị có thể gửi trước về Cục HHVN theo địa chỉ email: huytq@vinamarine.gov.vn).

Yêu cầu các đơn vị khẩn trương thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: KHTC, HC.

CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Huệ

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1514/CHHVN-KHTC về xây dựng dự toán thu, chi ngân sách nhà nước do Cục Hàng hải Việt Nam ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.367

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.234.210.89