Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1508/TTg-CCHC của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai thực hiện Nghị định số 99/2006/NĐ-CP

Số hiệu: 1508/TTg-CCHC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 26/09/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1508/TTG-CCHC
V/v: Triển khai thực hiện Nghị định số 99/2006/NĐ-CP 

Hà Nội, ngày 26 tháng 09 năm 2006 

 

Kính gửi:

- Bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ
- Chủ tịch ủy ban nhân dân các Tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương

 

Để triển khai thực hiện Nghị định số 99/2006/NĐ-CP ngày 15 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định về công tác kiểm tra việc thực hiện chính sách, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện ngay những công việc cụ thể dưới đây:

1. Tổ chức nghiên cứu quán triệt và thực hiện công tác kiểm tra việc thực hiện chính sách, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch theo quy định tại Nghị định; phối hợp với Văn phòng Chính phủ xây dựng kế hoạch kiểm tra việc thực hiện chính sách, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch quy định tại khoản 5 Điều 7 của Nghị định.

2. Bộ trưởng Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ ban hành trong tháng 11 năm 2006 văn bản hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí cho công tác kiểm tra theo quy định tại Điều 22 của Nghị định.

3. Bộ trưởng Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ ban hành trong tháng 11 năm 2006 văn bản quy định biên chế cho công tác điều phối hoạt động kiểm tra của Văn phòng Chính phủ, Văn phòng bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Văn phòng Ủy ban nhân dân cấp tỉnh theo quy định tại Điều 23 của Nghị định.

4. Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ theo dõi, đôn đốc và báo cáo Thủ tướng tình hình và kết quả thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, các Phó TTg;
- VPCP: BTCN, các PCN;
Website Chính phủ, Ban Điều hành 112, Người phát ngôn của Thủ tướng, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: VT, CCHC.

THỦ TƯỚNG


 
 
Nguyễn Tấn Dũng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1508/TTg-CCHC của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai thực hiện Nghị định số 99/2006/NĐ-CP

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.433
DMCA.com Protection Status

IP: 3.235.172.213