Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2086/BYT-K2ĐT của Bộ Y tế về việc thông báo tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì đề tài KHCN cấp Bộ năm 2006

Số hiệu: 2086/BYT-K2ĐT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Y tế Người ký: Phạm Quốc Bảo
Ngày ban hành: 27/03/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

 

BỘ Y TẾ

***

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

*******

Số: 2086/BYT-K2ĐT
V/v: Thông báo tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì đề tài KHCN cấp Bộ năm 2006

Hà Nội, ngày 27 tháng 3 năm 2006

 

Kính gửi: Thủ trưởng các đơn vị nghiên cứu triển khai trực thuộc Bộ Y tế

Căn cứ đề nghị của Hội đồng khoa học tư vấn xác định các vấn đề nghiên cứu triển khai cấp Bộ năm 2006 đã được Bộ trưởng Bộ Y tế phê duyệt, Bộ Y tế thông báo danh mục đề tài và việc tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì đề tài cấp Bộ năm 2006 như sau:

1. Danh mục 59 đề tài cấp Bộ triển khai năm 2006 (kèm theo) bao gồm tên đề tài, mục tiêu nghiên cứu, các nội dụng chính, các kết quả đạt được để các đơn vị, cá nhân nghiên cứu xây dựng đề cương chi tiết gửi về Bộ Y tế tham gia dự tuyển.

2. Hồ sơ đăng ký dự tuyển (các biểu mẫu kèm theo) bao gồm:

2.1. Đơn đăng ký chủ trì thực hiện đề tài cấp Bộ

2.2. Thuyết minh đề tài nghiên cứu và phát triển công nghệ

2.3. Tóm tắt hoạt động KH&CN của tổ chức đăng ký chủ trì đề tài

2.4. Lý lịch khoa học của cá nhân đăng ký chủ nhiệm đề tài.

2.5. Văn bản đồng ý của các tổ chức cá nhân tham gia đăng ký phối hợp nghiên cứu.

2.6. Các văn bản pháp lý chứng tỏ khả năng huy động được kinh phí từ nguồn vốn khác (trong trường hợp tổ chức và cá nhân có kê khai huy động được kinh phí từ nguồn vốn khác).

3. Tổ chức và cá nhân tham gia dự tuyển cần gửi 01 bộ hồ sơ (gồm 01 bản gốc và 15 bản sao) đến Vụ Khoa học và Đào tạo, Bộ Y tế trong thời hạn trước ngày 27/4/2006 (Hồ sơ qua bưu điện được tính thời hạn trên dấu bưu điện nơi gửi).

Bộ Hồ sơ phải được niêm phong và ghi rõ bên ngoài các thông tin:

- Tên đề tài

- Tên địa chỉ của cơ quan chủ trì

- Họ tên chủ nhiệm và những người tham gia thực hiện

- Liệt kê danh mục tài liệu, văn bản có trong Hồ sơ

4. Mỗi nhà khoa học được quyền tham gia dự tuyển nhiều đề tài, nhưng chỉ được làm chủ nhiệm không quá 02 đề tài cấp Bộ (kể cả đề tài đang triển khai). Các cá nhân đã triển khai đề tài cấp Bộ quá thời hạn phê duyệt mà chưa nghiệm thu, sẽ được xem xét khi tuyển chọn.

5. Trong khi chưa hết thời hạn nộp hồ sơ, tổ chức và cá nhân đăng ký tham gia tuyển chọn có thể rút hồ sơ hay thay hồ sơ mới, bổ sung hoặc sửa đổi hồ sơ đã gửi đến cơ quan tuyển chọn.

Bộ Y tế đề nghị thủ trưởng các đơn vị thông báo rộng rãi nội dung của văn bản, chỉ đạo thực hiện và tạo điều kiện cho các nhà khoa học tham gia dự tuyển làm chủ nhiệm đề tài theo danh mục trên.

(Chi tiết xin liên hệ Vụ Khoa học và Đào tạo Bộ Y tế, điện thoại: 04.8464918)

 

 

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KHOA HỌC VÀ ĐÀO TẠO
PHÓ VỤ TRƯỞNG

Phạm Quốc Bảo

 

 

FILE DƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2086/BYT-K2ĐT của Bộ Y tế về việc thông báo tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì đề tài KHCN cấp Bộ năm 2006

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.548

DMCA.com Protection Status
IP: 100.24.113.182