Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 996/BNN-QLCL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Lương Lê Phương
Ngày ban hành: 18/04/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 996/BNN-QLCL
V/v: gia hạn thời gian thực hiện Dự án Xây dựng và kiểm soát chất lượng Nông sản thực phẩm tại TP Hồ Chí Minh do CIDA tài trợ

Hà Nội, ngày 18 tháng 04 năm 2011

 

Kính gửi: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn TP Hồ Chí Minh

Về kiến nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Hồ Chí Minh tại báo cáo số 52/BC-SNN-NN ngày 8 tháng 3 năm 2011 về kết quả thực hiện Dự án “Xây dựng và kiểm soát chất lượng nông sản thực phẩm đến tháng 3/2011”, Bộ Nông nghiệp và PTNT có ý kiến như sau:

1. Bộ Nông nghiệp và PTNT đồng ý về nguyên tắc với đề xuất của Sở Nông nghiệp và PTNT TP Hồ Chí Minh gia hạn thời gian thực hiện văn bản Thỏa thuận hợp tác Thực hiện mô hình thí điểm áp dụng Quy trình thực hành sản xuất tốt (GPPs) nhằm tiếp tục duy trì và phát triển GPPs ở các mô hình thí điểm hiện có, đồng thời mở rộng qui mô và nhân rộng các mô hình mới ở các vùng sản xuất rau trọng điểm của TP Hồ Chí Minh.

2. Giao Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản và Ban quản lý dự án chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT TP Hồ Chí Minh xây dựng Kế hoạch hoạt động trong giai đoạn tiếp theo phù hợp với các hoạt động chung của Dự án Xây dựng và Kiểm soát chất lượng nông sản thực phẩm./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Chi cục BVTV TP Hồ Chí Minh;
- Lưu: VT, QLCL.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lương Lê Phương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 996/BNN-QLCL ngày 18/04/2011 về gia hạn thời gian thực hiện Dự án Xây dựng và kiểm soát chất lượng Nông sản thực phẩm tại thành phố Hồ Chí Minh do CIDA tài trợ do Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.407

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 35.168.110.128