Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 889/CP-QHQT ngày 04 tháng 07 năm 2003 của Chính phủ về việc dự án "Hỗ trợ thể chế và tài chính cho Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam" vay vốn AFD

Số hiệu: 889/CP-QHQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 04/07/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 889/CP-QHQT
V/v dự án “Hỗ trợ thể chế và tài chính cho Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam” vay vốn AFD

Hà Nội, ngày 04 tháng 7 năm 2003

 

Kính gửi:  

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Ngoại Giao;
- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

 

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (văn bản số 3665BKH/KTĐN ngày 19 tháng 6 năm 2003) về việc phê duyệt dự án “Hỗ trợ thể chế và tài chính cho Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam” vay vốn AFD, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

- Phê duyệt dự án “Hỗ trợ về thể chế và tài chính cho Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam”. Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam được vay lại từ Ngân sách Nhà nước khoản vay 55 triệu Euro của Cơ quan Phát triển (AFD) để thực hiện dự án.

- Giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan lập phương án cho Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam vay lại khoản vay AFD từ Ngân sách Nhà nước để thực hiện dự án nêu trên.

- Bộ Tài chính chuẩn bị, ký kết Thoả ước mở tín dụng cho dự án và hợp đồng cho vay lại với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam theo quy định hiện hành.

- Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam chịu trách nhiệm triển khai dự án có hiệu quả và theo đúng quy định hiện hành về quản lý và sử dụng nguồn Hỗ trợ Phát triển chính thức (ODA)./.

 

 

KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 889/CP-QHQT ngày 04 tháng 07 năm 2003 của Chính phủ về việc dự án "Hỗ trợ thể chế và tài chính cho Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam" vay vốn AFD

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.912
DMCA.com Protection Status