Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 880/CP-QHQT ngày 04 tháng 07 năm 2003 của Chính phủ về việc phê duyệt bổ sung Hiệp định Phát triển hệ thống y tế - EC

Số hiệu: 880/CP-QHQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Phạm Gia Khiêm
Ngày ban hành: 04/07/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 880/CP-QHQT
V/v phê duyệt bổ sung Hiệp định Phát triển hệ thống y tế - EC

Hà Nội, ngày 04 tháng 7 năm 2003

 

Kính gửi:  

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư
- Bộ Y tế;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Ngoại Giao.

 

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 341/BKH/KTĐN ngày 9/6/2003) về việc sửa đổi, bổ sung Hiệp định dự án “Chương trình phát triển hệ thống y tế”. Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Phê duyệt dự thảo Bổ sung sửa đổi Hiệp định tài chính của dự án “Chương trình phát triển hệ thống y tế” do Uỷ ban Châu Âu (EC) tài trợ không hoàn lại và uỷ quyền Bộ Y tế thay mặt Chính phủ Việt Nam ký Bổ sung sửa đổi Hiệp định tài chính với phía EC.

2. Trong thời gian vừa qua dự án đã triển khai chậm, đạt kết quả thấp, Bộ Y tế cần nghiêm túc kiểm điểm về cách chỉ đạo và trách nhiệm các bộ phận, cán bộ liên quan báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước 30/7/2003.

Trong giai đoạn sắp tới, Bộ Y tế cần chấn chỉnh bộ máy, năng lực cán bộ và cách làm việc của Ban Quản lý dự án cấp Trung ương; hướng hoạt động của dự án tập trung vào hỗ trợ các tỉnh Thái Bình, Ninh Thuận, Bình Thuận, đẩy mạnh phân cấp, tạo quyền chủ động triển khai cho các đơn vị Quản lý dự án cấp tỉnh đi đôi với giám sát, kiểm tra theo dõi thực hiện; đồng thời tiếp thu ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các Bộ ngành nêu tại công văn số 3417 BKH/KTĐN ngày 9/6/2003, trong đó cân nhắc kỹ việc thuê chuyên gia dài hạn về quản lý hành chính và tài chính, nhằm có thể dành thêm kinh phí cho các hoạt động đào tạo, trang bị y tế cho các cơ sở...

3. Việc thực hiện dự án theo đúng quy định của Nghị định 17/2001/NĐ-CP về quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA)./.

 

 

KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
Phạm Gia Khiêm

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 880/CP-QHQT ngày 04 tháng 07 năm 2003 của Chính phủ về việc phê duyệt bổ sung Hiệp định Phát triển hệ thống y tế - EC

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.946
DMCA.com Protection Status