Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 865/TTg-QHQT về việc ký Hiệp định dự án MUTRAP III - do EC viện trợ không hoàn lại do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 865/TTg-QHQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 05/06/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 865/TTg-QHQT
V/v ký Hiệp định dự án MUTRAP III - do EC viện trợ không hoàn lại

Hà Nội, ngày 05 tháng 6 năm 2008

 

Kính gửi:

- Bộ Công Thương;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Ngoại giao;
- Bộ Tư pháp.

 

Xét đề nghị của Bộ Công Thương (công văn số 4251/TTr-BCT ngày 23 tháng 5 năm 2008) về phê duyệt Hiệp định dự án "Hỗ trợ thương mại đa biên" giai đoạn III (MUTRAP III) do Ủy ban Châu Âu (EC) viện trợ không hoàn lại, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý nội dung dự án "Hỗ trợ thương mại đa biên" giai đoạn III, trị giá 10.670.000 Euro, trong đó EC viện trợ không hoàn lại 10.000.000 Euro, vốn đối ứng trị giá tương đương 670.000 Euro, với mục tiêu, nội dung hoạt động nêu tại công văn nói trên của Bộ Công Thương.

2. Đồng ý nội dung Hiệp định Tài chính dự án "Hỗ trợ thương mại đa biên" giai đoạn III kèm theo công văn nói trên của Bộ Công Thương. Ủy quyền Bộ trưởng Bộ Công Thương thay mặt Chính phủ ký với đại diện có thẩm quyền của EC Hiệp định Tài chính dự án "Hỗ trợ thương mại đa biên" giai đoạn III.

3. Giao Bộ Công Thương triển khai thực hiện dự án, lưu ý các kiến nghị của các cơ quan liên quan trong quá trình xây dựng Kế hoạch tổng thể của dự án và tuân thủ các quy định hiện hành về quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức./.

 


Nơi nhân:
- Như trên;
- TTCP; các PTTg CP;
- VPCP: BTCN,
- Vụ: TH, KTTH, TTĐT;
- Lưu: QHQT (3), VT. 18.

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 865/TTg-QHQT về việc ký Hiệp định dự án MUTRAP III - do EC viện trợ không hoàn lại do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.859
DMCA.com Protection Status

IP: 3.80.32.33