Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 84/BNN-BVTV-BCĐ-TB về việc tình hình dịch rầy nâu, bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá do Ban chỉ đạo phòng chống rầy nâu, bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá các tỉnh phía Nam ban hành

Số hiệu: 84/BNN-BVTV-BCĐ-TB Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Ban chỉ đạo phòng chống rầy nâu, bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá các tỉnh phía Nam Người ký: Nguyễn Hữu Huân
Ngày ban hành: 27/06/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
BAN CH ĐẠO PHÒNG CHỐNG RẦY NÂU, BỆNH VÀNG LÙN, LÙN XOẮN LÁ CÁC TỈNH PHÍA NAM
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------

Số: 84/BNN-BVTV-BCĐ-TB
V/v: Tình hình dch ry nâu, bệnh vàng n, lùn xon lá

Tp. Hồ Chí Minh, ny 27 tháng 6 năm 2008

 

Kính gi:

- B Nông nghiệp PTNT
- Sở Nông nghiệp PTNT các tỉnh, thành phía Nam

 

1. TÌNH HÌNH SN XUT

Theo báo cáo của Chi Cục Bo vệ thc vt các tnh phía Nam, đến ngày 26/06/2008 lúa Hè Thu 2008 đã xung giống khong 1.721.454ha (Trong đó vùng ĐNB: 148.254 ha; vùng TNB: 1.573.200 ha), ở các giai đon m: 99.186 ha; đẻ nhánh: 384.430 ha; đòng trổ: 655.612 ha; chín: 362.731ha; thu hoch: 229.495 ha.

Lúa Thu Đông đã xung ging 84.495 ha ở Đồng Tháp, Tp. Cn thơ, Hu Giang Vĩnh Long, ...

2. TÌNH HÌNH RYU - BNH VL&LXL

2.1 Ry nâu

- Trà lúa Hè Thu: Din tích nhim ry nâu trên lúa Hè Thu trong tun 76.795ha (giảm 13.012 ha so với tuần trước). Rầy nâu xuất hiện trên trà lúa giai đoạn đẻ nhánh đến đòng trổ, mật số rầy nâu phổ biến từ 750-2.000 con/m2, nơi cao mật số rầy nâu từ 3.000- 8.000 con/m2. Din tích phun tr ry nâu trong tun 9.808 ha. Ry nâu trên đồng rung phổ biến ở tuổi trưởng thành và ry cám tui 1-2.

- Trà lúa Thu Đông: Diện tích nhiễm rầy nâu trong tuần 8.433 ha (giảm 7.864 ha so với tuần trước). Mật số rầy nâu phổ biến 500-1.500 con/m2, nơi cao 7.000 con/m2, ry nâu phổ biến ở tuổi trưởng thành và ry cám mi n.

2.2 Bnh vàng lùn & lùn xoắn

- Trà lúa Thu: Tổng din tích nhim 206 ha (gim 72,1 ha so với tuần trước) tp trung trên lúa Hè Thu giai đon đòng trổ, trong đó diện ch nhim nh: 55 ha (tỷ l bnh từ 5-10%); nhim trung bình: 13 ha (tỷ l bnh >10-20%); nhim nng 138 ha (t lệ bnh >20-50%). Din tích nhim bnh xut hin các tnh Đng Tháp, Sóc Trăng Đng Nai.

- Trà lúa Thu Đông: Tổng din tích nhim 17 ha huyn Lp Vò, tnh Đồng Tháp vi t lệ bnh phổ biến t 5-10%, nơi cao 50% (có 1ha).

3. CÔNG TÁC PHÒNG, CHNG DỊCH TẠI ĐỊA PHƯƠNG

- Tích cực theo dõi cht chẽ tình hình ry nâu vào đèn, mt độ ry nâu ngoài đng, vn động nông dân tr ry tại các nơi mt số ry nâu cao, nhổ b cây lúa bnh.

- Thông tin truyên truyn trên đài phát thanh truyn hình.

4. CÔNG TÁC TRỌNG TÂM TRONG THỜI GIAN TỚI

- BCĐ c cp thực hin nghiêm túc công đin số 29 CĐ-BNN ngày 13/6/2008 và ng đin s 32/BNN-CĐ ngày 23/6/2008 của B tng về việc tiếp tc theo dõi, phòng trừ ry nâu, bnh VL,LXL trên lúa Thu 2008 chỉ đo sn xuất lúa Thu Đông- Mùa 2008.

- Các đa phương đc biệt khu vc Đông Nam Bộ Lâm Đng cn cũng cli hệ thng by đèn đ theo dõi chặt din biến ry nâu vào đèn, tham mưu cho Chính quyn đa phương về lch mùa v gieo trồng thích hợp cho từng tiu vùng. Tổ chức thực hin hiu quả tháng hành đồng trừ ry nâu, bệnh vàng lùn, lùn xon miền Đông Nam bộ và Lâm Đồng” do B Nông nghip và PTNT phát đng.

- Cục Bo vệ thực vt chủ trì, phi hp tổ chc các đoàn công tác đi kim tra việc thc hin Công đin 32/BNN-CĐ của Bộ trưởng, tại một số tỉnh trng đim min Đông Nam b.

- Tăng cưng công tác vn động, tuyên truyn nông dân phun thuc theo ”4 đúng, xây dng các mô hình cộng đng png chng rầy nâu, bnh VL, LXL min Đông Nam b.

Duy trì chế đbáo cáo trưc 17 giờ hàng ngày về Trung Tâm BVTV Phía Nam đ tng hợp báo cáo Bộ kp thời.

 

 

Nơi nhn:
- N trên
- Btng (để báo cáo)
- Thứ trưởng i Bá Bng (để báo cáo)
- B ca B NN-PTNT
- TT BVTV PN (để ch đo)
- Cơ quan thông tn, báo chí (để đưa tin)
- Lưu.

KT. TRƯNG BAN
PHÓ TRƯNG BAN
Nguyn Hu Huân

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 84/BNN-BVTV-BCĐ-TB về việc tình hình dịch rầy nâu, bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá do Ban chỉ đạo phòng chống rầy nâu, bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá các tỉnh phía Nam ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.796
DMCA.com Protection Status

IP: 52.90.59.110