Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 801/CP-QHQT ngày 12/07/2002 của Chính phủ về việc phê duyệt danh mục các dự án ưu tiên (đợt 2) hợp tác với UNDP

Số hiệu: 801/CP-QHQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Mạnh Cầm
Ngày ban hành: 12/07/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 801/CP-QHQT
V/v phê duyệt danh mục các dự án ưu tiên (đợt 2) hợp tác với UNDP

Hà Nội, ngày 12 tháng 7 năm 2002

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Ngoại giao, Tài chính, Tư pháp,
- Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ,
- Tổng cục Thống kê,
- Uỷ ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh,
- Uỷ ban Kinh tế và Ngân sách của Quốc hội,
- Văn phòng Quốc hội

 

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 4070 BKH/KTĐN ngày 28 tháng 6 năm 2002) về việc phê duyệt danh mục các dự án ưu tiên hợp tác với Chương trình Phát triển của Liên hiệp quốc (INDP), Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Phê duyệt danh mục 06 dự án ưu tiên (đợt II) hợp tác với UNDP giai đoạn 2002-2005, như sau:

- Dự án: "Hỗ trợ thực hiện chương trình cảI cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2001-2010", tổng kinh phí viện trợ là 5.500.000 USD (trong đó UNDP đóng góp 3.000.000 USD). Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ thực hiện.

- Dự án: "Chương trình hỗ trợ thực hiện Chiến lược xây dựng và phát triển hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010", tổng kinh phí viện  trợ là 3.000.000 USD, Bộ Tư pháp thực hiện.

- Dự án: "Tăng cường năng lực giám sát ngân sách Nhà nước", tổng kinh phí viện trợ là 2.800.000 USD (trong đó UNDP đóng góp 1.000.000 USD), Uỷ ban Kinh tế và Ngân sách của Quốc hội thực hiện.

- Dự án: "Tăng cường năng lực các cơ quan dân cử", tổng kinh phí viện trợ là 2.500.000 USD (trong đó UNDP đóng góp 1.000.000 USD), Văn phòng Chính phủ Quốc hội thực hiện.

- Dự án: "Tăng cường năng lực thực hiện, phân tích và phổ biến số liệu đIều tra mức sống hộ gia đình trong một chiến lược tổng thể đIều tra hộ gia đình", tổng kinh phí viện trợ là 828.489 USD, Tổng cục Thống kê thực hiện.

- Dự án: "Hỗ trợ kỹ thuật cho cảI cách hành chính tại Thành phố Hồ Chí Minh - giai đoạn II", tổng kinh phí viện trợ là 1.800.000 USD (trong đó UNDP đóng góp 50.000 USD), Uỷ ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện.

2. Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư:

- Thông báo cho UNDP biết ý kiến của Thủ tướng Chính phủ để phối hợp thực hiện.

- Hướng dẫn các cơ quan tiếp nhận viện trợ hoàn thiện văn kiện các dự án, trình duyệt theo quy định./.

 

 

KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Mạnh Cầm

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 801/CP-QHQT ngày 12/07/2002 ngày 12/07/2002 của Chính phủ về việc phê duyệt danh mục các dự án ưu tiên (đợt 2) hợp tác với UNDP

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.027

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 34.207.247.69