Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 714/NHNN-TD Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Ngân hàng Nhà nước Người ký: Nguyễn Văn Giàu
Ngày ban hành: 04/07/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 714/NHNN-TD

Hà Nội, ngày 04 tháng 7 năm 2002

 

CÔNG VĂN

CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM SỐ 714/NHNN-TD NGÀY 04 THÁNG 7 NĂM 2002 VỀ VIỆC CHỈ ĐẠO MỘT SỐ NỘI DUNG CỤ THỂ LIÊN QUAN ĐẾN NGHIỆP VỤ TÍN DỤNG CỦA NHNN 6 THÁNG CUỐI NĂM 2002

Kính gửi:

- Giám đốc chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh, thành phố;
- Tổng giám đốc các tổ chức tín dụng Nhà nước.

Để tiếp tục chỉ đạo xử lý một số nội dung cụ thể liên quan đến nghiệp vụ tín dụng của Ngân hàng Nhà nước 6 tháng cuối năm 2002; Thống đốc Ngân hàng Nhà nước yêu cầu Tổng giám đốc các tổ chức tín dụng Nhà nước, Giám đốc chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh, thành phố thực hiện một số nội dung sau:

1. Về cho vay thanh toán bù trừ:

1.1. Giữ nguyên chỉ tiêu cho vay thanh toán bù trừ đã được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam giao cho chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh, thành phố thực hiện trong 6 tháng đầu năm 2002 tại công văn số 15/NHNN-TD ngày 7/1/2002 để làm chỉ tiêu cho vay thanh toán bù trừ từ 1/7/2002 đến hết ngày 31/12/2002.

1.2. Việc cho vay thực hiện theo quy định hiện hành; những trường hợp cần bổ sung chỉ tiêu cho vay thanh toán bù trừ tại chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh, thành phố thực hiện theo công văn số 35/CV-TD ngày 10/1/2001 về việc chỉ đạo một số nội dung cụ thể liên quan đến nghiệp vụ tín dụng của Ngân hàng Nhà nước Quý I/2001.

2. Đối với các khoản nợ cho vay thanh toán công nợ:

2.1. Đối với các khoản nợ đã được Ngân hàng Nhà nước gia hạn nợ cho Ngân hàng thương mại và Ngân hàng thương mại đã gia hạn nợ cho doanh nghiệp, các chi nhánh Ngân hàng nhà nước tỉnh, thành phố đôn đốc các ngân hàng thương mại nhà nước và doanh nghiệp có nợ vay thanh toán công nợ thực hiện đúng cam kết trả nợ khi đến hạn.

2.2. Đối với các khoản nợ các doanh nghiệp không có khả năng trả nợ cho Ngân hàng thương mại để hoàn trả nợ cho Ngân hàng Nhà nước (hiện đang được theo dõi quản lý giữ nguyên hiện trạng theo chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước trung ương) thì các chi nhánh Ngân hàng Nhà nước các tỉnh, thành phố tổng hợp báo cáo Ngân hàng Nhà nước (qua Vụ Tín dụng) để Ngân hàng Nhà nước trung ương phối hợp với Bộ Tài chính trình Thủ tướng Chính phủ.

 

Nguyễn Văn Giàu

(Đã ký)

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 714/NHNN-TD ngày 04/07/2002 của Ngân hàng Nhà nước về việc chỉ đạo một số nội dung cụ thể liên quan đến nghiệp vụ tín dụng của NHNN 6 tháng cuối năm 2002

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.431

DMCA.com Protection Status
IP: 34.225.194.102