Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 6985/VPCP-QHQT ngày 17/12/2002 của Văn phòng Chính phủ về việc tỷ giá thanh toán khoản tiền RCN của Công ty 3C

Số hiệu: 6985/VPCP-QHQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Quốc Huy
Ngày ban hành: 17/12/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 6985/VPCP-QHQT
V/v tỷ giá thanh toán khoản tiền RCN của Công ty 3C

Hà Nội, ngày 17 tháng 12 năm 2002

 

Kính gửi:

- Bộ Tài chính
- Công ty Máy tính - Truyền thông - Điều khiển 3C.

Xét đề nghị của Công ty Máy tính - Truyền thông - Điều khiển 3C (Công ty 3C) (công văn số 021202/3C ngày 02 tháng 12 năm 2002) và ý kiến của Bộ Tài chính (công văn số 9238 TC/TCĐN ngày 22 tháng 8 năm 2002) về tỷ giá thanh toán khoản tiền giúp chuyển nhượng của Công ty 3C tại tài khoản đa biên của Việt Nam tại Ngân hàng Hợp tác quốc tế (MBES), tiếp theo công văn số 3660/VPCP-QHQT ngày 04 tháng 7 năm 2002, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

Đồng ý điều chỉnh tỷ giá thanh toán khoản tiền nói trên của Công ty 3C theo mức 1 giúp chuyển nhượng bằng 0,3 đô la Mỹ như ý kiến của Bộ Tài chính tại công văn 9238 T C/TCĐN ngày 22 tháng 8 năm 2002.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết và thực hiện.

 

KT. BỘ TRƯỞNG
CHỦ NHIỆM VP CHÍNH PHỦ
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Quốc Huy

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 6985/VPCP-QHQT ngày 17/12/2002 của Văn phòng Chính phủ về việc tỷ giá thanh toán khoản tiền RCN của Công ty 3C

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.818
DMCA.com Protection Status