Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 6936/VPCP-KTTH ngày 16/12/2002 của Văn phòng Chính phủ về thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao làm việc trong các văn phòng đại diện thuộc liên hiệp quốc

Số hiệu: 6936/VPCP-KTTH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Quốc Huy
Ngày ban hành: 16/12/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 6936/VPCP-KTTH
V/v thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao làm việc trong các Văn phòng đại diện thuộc Liên hợp quốc

Hà Nội, ngày 16 tháng 12 năm 2002

 

Kính gửi:

- Bộ Tài chính;
- Bộ Ngoại giao;
- Bộ Lao động- thương binh và xã hội;
- Bộ Tư pháp.

Xét đề nghị của Bộ Tài chính tại công văn số 13254 TC/TCT ngày 05 tháng 12 năm 2002, về việc thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

Bộ Tài chính căn cứ vào các cam kết quốc tế mà Việt Nam ký kết hoặc tham gia, quy định của Pháp luật thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao để thực hiện việc thu thuế thu nhập của người Việt Nam làm việc trong các Văn phòng đại diện tổ chức Liên hợp quốc tại Việt Nam.

Văn phòng chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG
CHỦ NHIỆM VP CHÍNH PHỦ
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Quốc Huy

 

Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 6936/VPCP-KTTH ngày 16/12/2002 của Văn phòng Chính phủ về thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao làm việc trong các văn phòng đại diện thuộc liên hiệp quốc

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.744
DMCA.com Protection Status