Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 68/CP-QHQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Vũ Khoan
Ngày ban hành: 16/01/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 68/CP-QHQT
V/v tiếp nhận dự án do UNDP tài trợ

Hà Nội, ngày 16 tháng 1 năm 2003

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Ngoại giao,
Tài chính, Bưu chính, Viễn thông
- Ban chỉ đạo công nghệ thông tin của cơ quan Đảng

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 202 BKH/KTĐN ngày 9 tháng 1 năm 2003) về việc tiếp nhận và thực hiện Dự án “Công nghệ thông tin liên lạc phục vụ phát triển”, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý về nguyên tắc việc Bộ Bưu chính, Viễn thông tiếp nhận và thực hiện Dự án trên do Chương trình Pháp triển của Liên hợp quốc (UNDP) tài trợ với tổng kinh phí là 100.000USD, trong đó 50.000USD từ nguồn Quỹ uỷ thác theo chuyên đề (TTF) và 50.000USD từ Dự án Hỗ trợ xây dựng chương trình và chính sách (SPPD).

2. Giao Bộ Bưu chính, Viễn thông chủ trì, phối hợp chặt chẽ với Ban Chỉ đạo công nghệ thông tin của cơ quan Đảng và các cơ quan liên quan hoàn thiện văn kiện Dự án, trình duyệt theo quy định hiện hành./.

 

KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
Vũ Khoan

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 68/CP-QHQT ngày 16/01/2003 ngày 16/01/2003 của Chính phủ về việc tiếp nhận Dự án do UNDP tài trợ

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.265

DMCA.com Protection Status
IP: 44.192.26.60