Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 679/BNN-HTQT về đề xuất ưu tiên và phương hướng tham gia của Việt Nam trong năm APEC 2011 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu: 679/BNN-HTQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Hoàng Thị Dung
Ngày ban hành: 25/01/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 679/BNN-HTQT
V/v đề xuất ưu tiên và phương hướng tham gia của Việt Nam trong năm APEC 2011

Hà Nội, ngày 25 tháng 01 năm 2011

 

Kính gửi:

Bộ Ngoại giao
(Vụ Hợp tác kinh tế đa phương)

 

Phúc đáp công văn số 75/BNG-KTĐP ngày 12 tháng 1 năm 2011 về đề xuất ưu tiên và phương hướng tham gia của Việt Nam trong năm APEC 2011, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo như sau:

- Về lĩnh vực tập trung ưu tiên cho năm APEC 2011: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thống nhất về nguyên tắc với các chủ đề ưu tiên trong năm APEC 2011.

- Về thống kê các Hội nghị Bộ trưởng chuyên ngành APEC: Năm 2006, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã đăng cai tổ chức Hội nghị Bộ trưởng APEC về cúm gia cầm.

- Xem xét khả năng đăng cai Hội nghị Bộ trưởng năm 2011: Trước đây, một số thành viên APEC khuyến khích Việt Nam cân nhắc việc đăng cai Hội nghị Bộ trưởng APEC về an ninh lương thực lần thứ 2. Tuy nhiên trong năm 2012, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sẽ đăng cai tổ chức Hội nghị toàn cầu về an ninh lương thực và biến đổi khí hậu, quy mô và phạm vi toàn cầu, trong đó các Bộ trưởng APEC về nông nghiệp, an ninh lương thực, biến đổi khí hậu sẽ được mời tham dự Hội nghị. Do đó, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sẽ không đề xuất đăng cai Hội nghị Bộ trưởng APEC về an ninh lương thực lần thứ 2.

Chương trình cho năm 2011, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị APEC hỗ trợ các sáng kiến sau:

- Tác động của Biến đổi khí hậu đối với nông nghiệp APEC;

- Đầu tư trong nông nghiệp, an ninh lương thực của APEC; Diễn đàn APEC về hợp tác đối tác công tư trong nông nghiệp và an ninh lương thực;

- Quản lý sinh học nông nghiệp và thực phẩm theo hướng bền vững trong APEC.

Về chủ đề trong lĩnh vực nông nghiệp, Việt Nam có thể đề xuất chủ đề “Nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu” hoặc “Tăng cường đầu tư nông nghiệp, an ninh lương thực và biến đổi khí hậu”.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn gửi tới Quý Bộ để tổng hợp./.

    

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT Bùi Bá Bổng (để báo cáo);
- Lưu: VT, HTQT (TC05).

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ HỢP TÁC QUỐC TẾ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Hoàng Thị Dung

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 679/BNN-HTQT về đề xuất ưu tiên và phương hướng tham gia của Việt Nam trong năm APEC 2011 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.000

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.230.76.196