Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 6740/VPCP-QHQT ngày 04/12/2002 của Văn phòng Chính phủ về việc ký hiệp định khung hợp tác nông nghiệp Việt Nam-Tuy-ni-di

Số hiệu: 6740/VPCP-QHQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Văn Trọng Lý
Ngày ban hành: 04/12/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 6740/VPCP-QHQT
V/v ký hiệp định khung hợp tác nông nghiệp Việt Nam-Tuynizi

Hà Nội, ngày 04 tháng 12 năm 2002

 

Kính gửi:

- Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn
- Bộ Ngoại giao
- Bộ Thương mại
- Bộ Tư pháp

Xét đề nghị của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn tại Công văn số 4498 BNN-HTQT ngày 25 tháng 11n ăm 2002 về việc ký hiệp định khung hợp tác nông nghiệp giữa Chính phủ Việt nam và Chính phủ Tuy-ni-di, Thủ tướng Chính phủ đã có ý kiến như sau:

- Đồng ý việc đàm phán và ký Hiệp định khung về hợp tác giữa Chính phủ nước Cộng hoà xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước cộng hoà Tuy-ni-di trong lĩnh vực nông nghiệp  trên sơ sở bản dự thảo Hiệp định trình kèm theo công văn nói  trên của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

- Bộ Ngoại giao làm thư uỷ nhiệm Thứ trưởng Thương mại Đỗ Như Đính, Chủ tịch Phân ban Việt Nam trong Uỷ ban Liên Chính phủ Việt Nam - Tuy-ni-di thay mặt Chính phủ ta ký hiệp định này với ban tại kỳ họp lần thứ nhát của Uỷ ban này tại thủ đô Tunis từ ngày 9 tháng 11 năm 2002 đến ngày 11 tháng 12 năm 2002.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan biết và thực hiện./.

 

KT BỘ TRƯỞNG
CHỦ NHIỆM VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý

 

Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 6740/VPCP-QHQT ngày 04/12/2002 của Văn phòng Chính phủ về việc ký hiệp định khung hợp tác nông nghiệp Việt Nam-Tuy-ni-di

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.742
DMCA.com Protection Status