Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 652/CP-QHQT ngày 19/05/2003 của Chính phủ về việc phê duyệt tiểu hợp phần 1.4 Dự án hỗ trợ chương trình ngành nước do Chính phủ Đan Mạch tài trợ

Số hiệu: 652/CP-QHQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 19/05/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 652/CP-QHQT
V/v phê duyệt tiểu hợp phần 1.4 Dự án hỗ trợ chương trình ngành nước do Chính phủ Đan Mạch tài trợ

Hà Nội, ngày 19 tháng 5 năm 2003

 

Kính gửi:

 - Bộ Kế hoạch và Đầu tư,
 - Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn,
 - Bộ Tài chính,
 - Bộ Ngoại giao.

Xét đề nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (công văn số 997/BNN-HTQT ngày 02 tháng 5 năm 2003) và Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 1650/BKH-KTĐN ngày 26 tháng 3 năm 2003; 2037/BKH-KTĐN ngày 08 tháng 4 năm 2003) về việc phê duyệt dự án do Đan Mạch viện trợ không hoàn lại, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Phê duyệt tiểu hợp phần 1.4 “Hỗ trợ xây dựng năng lực cho các viện thuộc ngành nước”, trị giá 35 triệu cu-ron Đan Mạch, thuộc Dự án Hỗ trợ Chương trình các ngành nước (WSPS) do Chính phủ Đan Mạch viện trợ không hoàn lại.

2. Vốn đối ứng của tiểu hợp phần 1.4 là 7,5 tỷ đồng Việt Nam do Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tự cân đối trong kế hoạch ngân sách hàng năm của Bộ.

3. Việc mua sắm ô tô phục vụ cho tiểu hợp phần 1.4 thực hiện theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 1079/CP-QHQT ngày 26 tháng 11 năm 2001 của Chính phủ về ô tô cho Dự án WSPS./.

 

KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 652/CP-QHQT ngày 19/05/2003 của Chính phủ về việc phê duyệt tiểu hợp phần 1.4 Dự án hỗ trợ chương trình ngành nước do Chính phủ Đan Mạch tài trợ

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.731
DMCA.com Protection Status