Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 651/CP-QHQT ngày 19/05/2003 của Chính phủ về việc nghiên cứu khả thi dự án "Cải tạo giao thông thủy cửa sông Đáy-Ninh Cơ" do Hà Lan tài trợ

Số hiệu: 651/CP-QHQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Vũ Khoan
Ngày ban hành: 19/05/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 651/CP-QHQT
V/v nghiên cứu khả thi dự án “Cải tạo giao thông thủy cửa sông Đáy-Ninh Cơ” do Hà Lan tài trợ

Hà Nội, ngày 19 tháng 5 năm 2003

 

Kính gửi: 

 - Bộ Giao thông Vận tải,
 - Bộ Kế hoạch và Đầu tư,
 - Bộ Tài chính,
 - Bộ Ngoại giao.

Xét đề nghị của Bộ Giao thông Vận tải (công văn số 770 GTVT/KHĐT  ngày 05 tháng 3 năm 2003) và ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 2517 BKH/KTĐN ngày 29 tháng 4 năm 2003), Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

- Phê duyệt danh mục và cho phép Bộ Giao thông Vận tải tiếp nhận tài trợ của Hà Lan để thực hiện Nghiên cứu khả thi Dự án “Cải tạo giao thông thuỷ cửa sông Đáy-Ninh Cơ”.

- Giao Bộ Giao thông Vận tải phê duyệt Nội dung Nghiên cứu khả thi Dự án nói trên./.

 

 

KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
Vũ Khoan

 

Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 651/CP-QHQT ngày 19/05/2003 của Chính phủ về việc nghiên cứu khả thi dự án "Cải tạo giao thông thủy cửa sông Đáy-Ninh Cơ" do Hà Lan tài trợ

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.841
DMCA.com Protection Status