Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 642/VPCP-CN ngày 14/02/2003 của Văn phòng Chính phủ về việc dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật xung quanh hồ Tây, Hà nội

Số hiệu: 642/VPCP-CN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Công Sự
Ngày ban hành: 14/02/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 642/VPCP-CN
V/v Dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật xung quanh hồ Tây, Hà Nội 

Hà Nội, ngày 14 tháng 2 năm 2003

 

Kính gửi:

 

 - Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
 - Bộ Tài chính;
 - Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội.

Xét đề nghị của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội (các công văn số 3491/UB-KH&ĐT ngày 18 tháng 12 năm 2002 và số 3612/UB-KH&ĐT ngày 30 tháng 12 năm 2002), ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 491 BKH/VPXT ngày 22 tháng 01 năm 2003) và Bộ Tài chính (công văn số 1036/TC-TCĐN ngày 28 tháng 01 năm 2003) về Dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật xung quanh hồ Tây, Hà Nội, phó thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thay mặt Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội thực hiện hạng mục Xây dựng hệ thống thu gom và xử lý nước thải và hạng mục Chi phí đền bù, giải phóng mặt bằng của Dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật xung quanh hồ Tây theo đúng ý kiến  chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 919/CP-CN ngày 05 tháng 8 năm 2002.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội và các Bộ, ngành liên quan biết, thực hiện./.

 

KT. BỘ TRƯỞNG
CHỦ NHIỆM VPCP PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Công Sự

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 642/VPCP-CN ngày 14/02/2003 của Văn phòng Chính phủ về việc dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật xung quanh hồ Tây, Hà nội

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.973

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.226.122.74