Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 5796/VPCP-QHQT ngày 21/11/2003 của Văn phòng Chính phủ về việc Dự án thành lập Công ty liên doanh TNHH Hồng Thái-SIT

Số hiệu: 5796/VPCP-QHQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Quốc Huy
Ngày ban hành: 21/11/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 5796/VPCP-QHQT
V/v Dự án thành lập Công ty liên doanh TNHH Hồng Thái - SIT

Hà Nội, ngày 21 tháng 11 năm 2003

 

Kính gửi:

 

 - Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Thương mại, Tài nguyên
 và Môi trường;
 - Tổng cục Du lịch,
 - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam,
 - Uỷ ban nhân dân tỉnh Nghệ An.

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (các công văn số 5541/BKH-TĐ&GSĐT ngày 10 tháng 9 năm 2003 và 6831 BKH/TĐ-GSĐT ngày 7 tháng 11 năm 2003), ý kiến của Uỷ ban nhân dân tỉnh Nghệ An (công văn số 4281/CV-UB-KH ngày 6 tháng 10 năm 2003) và của các cơ quan liên quan, về Dự án thành lập Công ty liên doanh Hồng Thái - SIT Việt Nam, thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Vũ Khoan có ý kiến như sau:

1. Bộ Kế hoạch và Đầu tư cần làm việc với Bên liên doanh để làm rõ, chỉnh sửa những vấn đề còn tồn tại được nêu trong công văn 6831 BKH/TĐ&GSĐT ngày 7/11/2003 cũng như trong công văn số 57/CV-QLNH ngày 20/10/2003 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

2. Uỷ ban nhân dân tỉnh Nghệ An cần rút kinh nghiệm về việc khi dự án chưa được cấp giấy phép đã cho phép các bên liên quan triển khai dự án.

3. Trên cơ sở thực hiện điểm 1, Bộ Kế hoạch và Đầu tư xem xét cấp giấy phép đầu tư cho dự án với những điều kiện rõ ràng về việc chấm dứt hiệu lực của giấy phép đầu tư, thu hồi đất nếu Chủ đầu tư không thực hiện theo đúng những cam kết đối với Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Uỷ ban nhân dân tỉnh.

Văn Phòng Chính Phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM VPCP
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Quốc HuyVăn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 5796/VPCP-QHQT ngày 21/11/2003 của Văn phòng Chính phủ về việc Dự án thành lập Công ty liên doanh TNHH Hồng Thái-SIT

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.852
DMCA.com Protection Status

IP: 54.163.20.123