Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 5788/VPCP-QHQT ngày 15/10/2002 của Văn phòng Chính phủ về việc ký lại Hiệp định khung với Angola và ký Nghị định thư hợp tác với Angola, Namibia và Congo

Số hiệu: 5788/VPCP-QHQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Quốc Huy
Ngày ban hành: 15/10/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 5788/VPCP-QHQT
V/v: Ký lại Hiệp định khung với Angola và ký Nghị định thư hợp tác với Angola, Namibia và Congo

Hà Nội ngày 15 tháng 10 năm 2002

 

Kính gửi:

- Bộ Ngoại giao,
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư,
- Bộ Thương mại,
- Bộ Tư pháp,
- Bộ Tài chính.

 

Xét đề nghị của Bộ Ngoại giao tại công văn số 615-CV/NG-TACP-m ngày 11 tháng 10 năm 2002 về việc ký lại Hiệp định khung hợp tác với Angola và ký Nghị định thư hợp tác với Angola, Namibia và Congo, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

- Đồng ý việc Bộ Ngoại giao đàm phán và ký lại Hiệp định hợp tác Kinh tế - Thương mại, Văn hóa và Khoa học - Kỹ thuật giữa Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Ăng-gô-la trên cơ sở bản dự thảo Hiệp định trình kèm theo công văn nói trên của Bộ Ngoại giao.

- Đồng ý về nguyên tắc việc Bộ Ngoại giao đàm phán và ký Nghị định thư hợp tác giữa Bộ Ngoại giao nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Bộ Ngoại giao Ăng-gô-la, Bộ Ngoại giao Na-mi-bi-a và Bộ Ngoại giao Công-gô với nội dung như bản dự thảo Nghị định thư trình kèm theo công văn nói trên của Bộ Ngoại giao.

Văn phòng Chính phủ thông báo các cơ quan biết và thực hiện./.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM VPCP
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Quốc Huy

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 5788/VPCP-QHQT ngày 15/10/2002 của Văn phòng Chính phủ về việc ký lại Hiệp định khung với Angola và ký Nghị định thư hợp tác với Angola, Namibia và Congo

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.917
DMCA.com Protection Status