Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 5713/TM-KHĐT ngày 15/11/2004 của Bộ Thương mại về việc điều chỉnh quy hoạch CHXD dọc tuyến đường Hồ Chí Minh

Số hiệu: 5713/TM-KHĐT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Thương mại Người ký: Lê Danh Vĩnh
Ngày ban hành: 15/11/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ THƯƠNG MẠI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 5713/TM-KHĐT
V/v Điều chỉnh quy hoạch CHXD dọc tuyến đường Hồ Chí Minh

Hà Nội, ngày 15 tháng 11 năm 2004

 

Kính gửi:

 - Bộ Xây dựng,
 - Bộ Giao thông vận tải,
 - Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh.

 

Thực hiện nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ giao, Bộ Thương mại đã xây dựng và ban hành Quyết định số 0278/2002/QĐ-BTM phê duyệt Quy hoạch hệ thống cửa hàng xăng dầu dọc tuyến đường Hồ Chí Minh giai đoạn I (dưới đây viết tắt là Quy hoạch). Sau hơn hai năm rưỡi thực hiện Quy hoạch, đã có một số thay đổi làm ảnh hưởng trực tiếp đến viện thực hiện Quy hoạch như việc điều chỉnh giới tuyến đường tại một số địa bàn, hoàn thành nốt các hạng mục trong giai đoạn I, thay đổi trong quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương có tuyến đường đi qua… Bộ Thương mại xin báo cáo Bộ Xây dựng, Bộ Giao thông vận tải và Ban Quản lý Dự án đường Hồ Chí Minh một số điểm sau đây:

1. Về Quy hoạch đã được duyệt và dự kiến Quy hoạch điều chỉnh:

Theo Quy hoạch đã được duyệt, số lượng cửa hàng xăng dầu dọc tuyến đường Hồ Chí Minh giai đoạn I là 124 cửa hàng, gồm: 64 cửa hàng được xây dựng mới, 50 cửa hàng được cải tạo, nâng cấp, 10 cửa hàng được giữ nguyên quy mô (trong đó có 08 cửa hàng loại I, 31 cửa hàng loại II, 85 của hàng loại III).

Để giải quyết những vấn đề như đã nêu trên, Bộ Thương mại đã tổ chức rà soát, đánh giá và xây dựng phương án điều chỉnh Quy hoạch để phù hợp với thực tế hoạt động kinh doanh xăng dầu nhằm khai thác tối đa hiệu quả của tuyến đường trong thời gian tới. Phương án điều chỉnh được xây dựng trên một số nguyên tắc như sau:

- Đối với những cửa hàng đã được Bộ Thương mại cho phép điều chỉnh, bổ sung kể từ sau khi ban hành Quyết định số 0278/2002/QĐ-BTM đến nay: Tổng hợp điều chỉnh, bổ sung vào trong Quyết định điều chỉnh lần này. Số cửa hàng thuộc diện này gồm 12 cửa hàng (chi tiết tại Phụ lục gửi kèm theo).

- Đối với những cửa hàng đã có trong Quy hoạch có vị trí gần các điểm giao thông tĩnh theo Quy hoạch các điểm giao thông tĩnh của Bộ Giao thông vận tải: Chấp thuận điều chỉnh vị trí các cửa hàng này vào vị trí các điểm giao thông tĩnh. Hầu hết các cửa hàng thuộc loại này đã được Tổng công ty Xăng dầu Việt Nam khảo sát kỹ lưỡng và đề nghị Bộ điều chỉnh vào Quy hoạch. Số cửa hàng thuộc diện này gồm 13 cửa hàng.

- Đối với những cửa hàng chưa có trong Quy hoạch trước đây nhưng được đề nghị bổ sung để kết hợp vào các điểm giao thông tĩnh theo Quy hoạch các điểm giao thông tĩnh của Bộ Giao thông vận tải: Chấp thuận bổ sung các cửa hàng này vào Quyết định điều chỉnh lần này. Số cửa hàng thuộc diện này gồm 04 cửa hàng.

- Đối với những cửa hàng thuộc nhánh phía Tây đường Hồ Chí Minh do trước đây chưa được Quy hoạch: Chấp thuận bổ sung các cửa hàng này vào Quyết định điều chỉnh lần này. Chủ yếu các cửa hàng này được Tổng công ty Xăng dầu Việt Nam đề nghị bổ sung sau khi đã tiến hành khảo sát, xác định vị trí đầu tư. Việc bổ sung các cửa hàng này là cần thiết và trong điều kiện hiện tại có thể chấp thuận phương án bổ sung theo đề nghị của Tổng công ty Xăng dầu Việt Nam. Số cửa hàng thuộc diện này gồm 11 cửa hàng.

 - Đối với những cửa hàng đã có trong Quy hoạch trước đây nhưng do việc phóng tuyến thi công tuyến đường trên thực tế đã có điều chỉnh nên hiện nay không thuộc vị trí đã được quy hoạch: Chấp thuận phương án thay danh sách các cửa hàng này bằng danh sách các cửa hàng mới đúng với toạ độ thực tế tuyến đường đi qua theo đề nghị của một số địa phương. Số cửa hàng thuộc diện này gồm 11 cửa hàng.

- Đối với trường hợp các cửa hàng trên đoạn đường đi qua địa phận tỉnh Đắc Lắc: Vì từ ngày 26 tháng 11 năm 2003, tỉnh Đắc Lắc đã được quyết định chia thành tỉnh Đắc Lắc và Đắc Nông (theo Nghị quyết số 22/2003/QH11 của Quốc hội) nên trong Quyết định lần này sẽ thể hiện những điều chỉnh tương ứng.

- Đối với những cửa hàng chủ yếu là đã hoàn thành việc xây dựng và đang hoạt động theo các quyết định cho phép của địa phương mà không theo Quy hoạch trước đây nhưng hiện nay địa phương có đề nghị điều chỉnh, bổ sung vào Quy hoạch lần này: phương hướng xử lý chung là tạm thời chấp thuận điều chỉnh, bổ sung vào Quyết định lần này nhưng sẽ tăng cường quản lý chặt chẽ hơn nữa việc thực hiện Quy hoạch sau khi đã được điều chỉnh, kiên quyết không để các địa phương coi đây là tiền lệ để tiếp tục cho phép xây dựng các cửa hàng mới ngoài quy hoạch rồi lại xin phép Bộ điều chỉnh Quy hoạch. Số cửa hàng thuộc diện này gồm 17 cửa hàng.

2. Đề xuất cụ thể trong Quy hoạch sẽ được điều chỉnh:

Như vậy, với phương án như trên, tổng số cửa hàng có trong Quy hoạch sau khi được điều chỉnh là 174 cửa hàng, gồm:

- 33 cửa hàng loại I (tăng so với Quy hoạch trước đây 25 cửa hàng)

- 42 cửa hàng loại II (tăng so với Quy hoạch trước đây 11 cửa hàng)

- 99 cửa hàng loại III (tăng so với Quy hoạch trước đây 14 cửa hàng)

Trong đó, đã có 15 cửa hàng được điều chỉnh vị trí và 66 cửa hàng được bổ sung mới (bao gồm cả những cửa hàng thuộc diện bổ sung mới do tuyến đường thực tế thi công đã có sự thay đổi so với khi xây dựng Quy hoạch).

Trên đây là một số nội dung liên quan tới việc điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch hệ thống cửa hàng xăng dầu dọc tuyến đường Hồ Chí Minh giai đoạn I của Bộ Thương mại. Để có thể sớm ban hành quyết định điều chỉnh Quy hoạch phù hợp với tổng thể phát triển chung của tuyến đường, Bộ Thương mại gửi kèm theo văn bản này Bản dự kiến điều chỉnh Quy hoạch và đề nghị Quý Bộ và Ban Quản lý Dự án đường Hồ Chí Minh cho ý kiến về vấn đề này.

Văn bản tham gia ý kiến xin được gửi về Bộ Thương mại trước ngày 24 tháng 11 năm 2004 để có thể sớm tổng hợp, điều chỉnh và ban hành.

 

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI
THỨ TRƯỞNG
Lê Danh Vĩnh

 

Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 5713/TM-KHĐT ngày 15/11/2004 của Bộ Thương mại về việc điều chỉnh quy hoạch CHXD dọc tuyến đường Hồ Chí Minh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.880
DMCA.com Protection Status