Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 5509/VPCP-ĐMDN ngày 03/10/2002 của Văn phòng Chính phủ về việc kết thúc thí điểm mô hình Chủ tịch HĐQT và Tổng giám đốc là một người

Số hiệu: 5509/VPCP-ĐMDN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Minh Thông
Ngày ban hành: 03/10/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 5509/VPCP-ĐMDN
V/v kết thúc thí điểm mô hình Chủ tịch HĐQT và Tổng giám đốc là 1 người

Hà Nội, ngày 03 tháng 10 năm 2002

 

Kính gửi:

Các Bộ, các cơ quan Ngang Bộ,
Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

 

Nhằm thực hiện Nghị quyết Quốc hội lần thứ 3 Ban chấp hành Trung ương Đảng Khóa IX và Chỉ thị 04/2002/CT-TTg ngày 8 tháng 2 năm 2002 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục sắp xếp, đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu qủa doanh nghiệp nhà nước; đối với chủ trương kết thúc thí điểm mô hình Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc là một người, thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng có ý kiến như sau:

Yêu cầu các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các tổng công ty nhà nước thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Hội nghị lần thứ 3 Ban chấp hành Trung ương Đảng Khóa IX, kết thúc việc thí điểm Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc là một người tại tất cả các Tổng công ty Nhà nước, kể cả những nơi thí điểm.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM VPCP
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Minh Thông

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 5509/VPCP-ĐMDN ngày 03/10/2002 của Văn phòng Chính phủ về việc kết thúc thí điểm mô hình Chủ tịch HĐQT và Tổng giám đốc là một người

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.918
DMCA.com Protection Status