Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 5430/VPCP-QHQT ngày 30/09/2002 của Văn phòng Chính phủ về việc chuyển nhượng vốn của Bên Việt Nam trong liên doanh Sun Wah-Fimexeo và chuyển đổi DN thành 100% vốn nước ngoài

Số hiệu: 5430/VPCP-QHQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Văn Trọng Lý
Ngày ban hành: 30/09/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 5430/VPCP-QHQT
V/v Chuyển nhượng vốn của Bên Việt Nam trong liên doanh Sun Wah-Fimexeo và chuyển đổi DN thành 100% vốn nước ngoài

 

Hà Nội, ngày 30 tháng 9 năm 2002

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Thương mại,
- Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh

 

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 5947/BKH-QLDA ngày 17 tháng 9 năm 2002) và ý kiến của các cơ quan liên quan, về việc chuyển nhượng vốn trong Công ty liên doanh Sun Wah - Fimexco và chuyển hình thức đầu tư thành doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài, Phó Thủ tướng Vũ Khoan thay mặt Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý về nguyên tắc việc chuyển nhượng vốn của Bên Việt Nam cho Bên nước ngoài trong Công ty liên doanh   Sun Wah - Fimexco và chuyển đổi hình thức  đầu tư của doanh nghiệp thành công ty 100% vốn nước ngoài theo các điều kiện chuyển nhượng và cam kết của đối tác nước ngoài trong việc thực hiện các nghĩa vụ của Công ty liên doanh nêu trong công văn nói trên của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

2. Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư xử lý các vấn đề cụ thể về giấy phép đầu tư đối với dự án 100% vốn nước ngoài theo quy định của pháp luật hiện hành.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM VP CHÍNH PHỦ
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý

 

Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 5430/VPCP-QHQT ngày 30/09/2002 của Văn phòng Chính phủ về việc chuyển nhượng vốn của Bên Việt Nam trong liên doanh Sun Wah-Fimexeo và chuyển đổi DN thành 100% vốn nước ngoài

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.666
DMCA.com Protection Status