Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 5341/VPCP-QHQT ngày 26/09/2002 của Văn phòng Chính phủ về kế hoạch đấu thầu Dự án Y tế nông thông và vay vốn ADB

Số hiệu: 5341/VPCP-QHQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Trần Quốc Toản
Ngày ban hành: 26/09/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 5341/VPCP-QHQT
V/v kế hoạch đấu thầu Dự án Y tế nông thôn vay vốn ADB

 

Hà Nội, ngày 26 tháng 9 năm 2002

 

Kính gửi:

- Bộ Y tế,
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư,
- Bộ Tài chính.

 

Xét đề nghị của Bộ Y tế tại công văn số 4136/YT-KH ngày 28 tháng 5 năm 2002 của ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư công văn số 3857 BKH/VPXT ngày 19 tháng 6 năm 2002 về kế hoạch đấu thầu 2002 - 2003 của Dự án “Y tế nông thôn” vay vốn Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB), Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm thay mặt Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

- Phê duyệt kế hoạch đấu thầu 2002 - 2003 của Dự án “Y tế nông thôn” vay vốn ADB theo đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại công văn số 3857 BKH/VPXT ngày 19 tháng 6 năm 2002.

- Bộ Y tế thực hiện kế hoạch đấu thầu đã được phê duyệt theo các quy định hiện hành của ta và nhà tài trợ, có lưu ý đến ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại công văn nói trên và thực tế thực hiện Dự án.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM VP CHÍNH PHỦ
PHÓ CHỦ NHIỆM
Trần Quốc Toản

 

Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 5341/VPCP-QHQT ngày 26/09/2002 của Văn phòng Chính phủ về kế hoạch đấu thầu Dự án Y tế nông thông và vay vốn ADB

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.709
DMCA.com Protection Status