Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 5298/VPCP-KG ngày 23/09/2002 của Văn phòng Chính phủ về việc thành lập Hội đồng quốc tế Việt Nam học

Số hiệu: 5298/VPCP-KG Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Trần Quốc Toản
Ngày ban hành: 23/09/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 5298/VPCP-KG
V/v thành lập Hội đồng quốc tế Việt Nam học

 

Hà Nội, ngày 23 tháng 9 năm 2002

 

Kính gửi:

- Trung tâm Khoa học Xã hội và Nhân văn Quốc gia,
- Đại học Quốc gia Hà Nội,
- Bộ Nội vụ,
- Bộ Giáo dục và Đào tạo,
- Bộ Khoa học và Công nghệ.

 

Căn cứ ý kiến của Ban Bí thư tại công văn số 2206-CV/VPTW ngày 21 tháng 8 năm 2002 của Văn phòng Trung ương về việc thành lập Hội đồng quốc tế Việt Nam học và tổ chức Hội thảo quốc tế về Việt Nam học lần thứ hai tại Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ Phan Văn Khải có ý kiến như sau:

- Trung tâm Khoa học Xã hội và Nhân văn Quốc gia cùng với Đại học Quốc gia Hà Nội phối hợp với Bộ Nội vụ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Khoa học và Công nghệ và các cơ quan có liên quan nghiên cứu xây dựng đề án cụ thể về việc thành lập Hội đồng quốc tế Việt Nam học, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

- Trung tâm Khoa học Xã hội và Nhân văn Quốc gia cùng với Đại học Quốc gia Hà Nội chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan xây dựng kế hoạch, chương trình Hội thảo quốc tế về Việt Nam học lần thứ hai tại Việt Nam, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan có liên quan biết và thực hiện./.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM VP CHÍNH PHỦ
PHÓ CHỦ NHIỆM
Trần Quốc Toản

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 5298/VPCP-KG ngày 23/09/2002 của Văn phòng Chính phủ về việc thành lập Hội đồng quốc tế Việt Nam học

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.746
DMCA.com Protection Status