Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 5250/VPCP-CN ngày 24/10/2003 của Văn phòng Chính phủ về việc báo cáo khảo sát, thăm dò bể than đồng bằng Sông Hồng

Số hiệu: 5250/VPCP-CN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Công Sự
Ngày ban hành: 24/10/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 5250/VPCP-CN
V/v Báo cáo khảo sát, thăm dò ,bể than đồng bằng Sông Hồng

Hà Nội, ngày 24 tháng 10 năm 2003

 

Kính gửi:

 

- Hội đồng đánh giá trữ lượng khoáng sản,
- Các Bộ: Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Công nghiệp, Khoa học và Công nghệ, Tài chính,
- Tổng công ty Than Việt Nam.

Xét đề nghị của Tổng công ty Than Việt Nam (công văn số 2911/CV-ĐKTĐ ngày 15 tháng 9 năm 2003) về Báo cáo kết quả điều tra, thăm dò, khảo sát bể than đồng bằng Sông Hồng và xin vốn để tiếp tục công tác khảo sát, thăm dò, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Giao Hội đồng đánh giá trữ lượng khoáng sản chủ trì phối hợp với các Bộ, ngành liên quan thẩm định, xét duyệt báo cáo kết quả khảo sát nêu trên và đề suất giải pháp trình Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định.

2. Tổng công ty Than Việt Nam có trách nhiệm cung cấp đầy đủ tài liệu liên quan đến kết quả điều tra, khảo sát, thăm dò bể than đồng bằng Sông Hồng cho Hội đồng đánh giá trữ lượng khoáng sản theo quy định hiện hành.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Hội đồng đánh giá trữ lượng khoáng sản, các Bộ, ngành liên quan và Tổng công ty Than Việt Nam biết và thực hiện.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM VP CHÍNH PHỦ
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Công Sự

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 5250/VPCP-CN ngày 24/10/2003 của Văn phòng Chính phủ về việc báo cáo khảo sát, thăm dò bể than đồng bằng Sông Hồng

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.082
DMCA.com Protection Status

IP: 3.85.245.126