Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 5120/BNN-KHCN điều chỉnh nhiệm vụ xây dựng TCVN/QCVN năm 2011 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu: 5120/BNN-KHCN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Lê Văn Bầm
Ngày ban hành: 11/10/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5120/BNN-KHCN
V/v Điều chỉnh nhiệm vụ xây dựng TCVN/QCVN năm 2011

Hà Nội, ngày 11 tháng 10 năm 2011

 

Kính gửi: Tổng cục Tiêu chuẩn, Đo lường, Chất lượng

Sau khi có ý kiến thống nhất của Tổng cục Tiêu chuẩn, Đo lường, Chất lượng về danh mục nhiệm vụ xây dựng TCVN/QCVN năm 2011; Bộ Nông nghiệp và PTNT đã có Quyết định số 3413/QĐ-BNN-KHCN ngày 21/12/2010 phê duyệt Danh mục tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật thực hiện năm 2011.

Tuy nhiên trong quá trình triển khai nhiệm vụ xây dựng TCVN/QCVN lĩnh vực trồng trọt, đơn vị trực tiếp quản lý là Cục Trồng trọt đã có văn bản đề nghị bổ sung và thay thế một số nhiệm vụ TCVN và QCVN năm 2011 bị trùng lặp với các nhiệm vụ đã được giao năm 2009 và 2010.

Bộ Nông nghiệp và PTNT đã xem xét và điều chỉnh, bổ sung một số nhiệm vụ xây dựng TCVN và QCVN năm 2011 trên cơ sở chuyển đổi một số Tiêu chuẩn ngành (danh mục tại phụ lục đính kèm).

Kính đề nghị Quý cơ quan xem xét, thẩm định để công bố các dự thảo QCVN/TCVN theo nhiệm vụ đã điều chỉnh trên đây.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KHCN.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Lê Văn Bầm

 

PHỤ LỤC

DANH MỤC ĐIỀU CHỈNH CÁC NHIỆM VỤ XÂY DỰNG QCVN/TCVN
(Kèm theo công văn số 5120/BNN-KHCN ngày 11 tháng 10 năm 2011 của Bộ Nông nghiệp và PTNT)

TT

Tên nhiệm vụ xây dựng QCVN theo kế hoạch ban đầu

Tên nhiệm vụ sau khi điều chỉnh

Tên nhiệm vụ

Chuyển đổi từ TCN

1

Giống cải bắp - Quy phạm khảo nghiệm tính khác biệt, tính đồng nhất và tính ổn định

Xây dựng QCVN: Giống cải bắp - Quy phạm khảo nghiệm giá trị canh tác và giá trị sử dụng

10TCN 469:2001

2

Giống hoa hồng - Quy phạm khảo nghiệm tính khác biệt, tính đồng nhất và tính ổn định - xây dựng QCVN từ 10TCN 686:2006

Xây dựng QCVN: Giống dưa hấu - Quy phạm khảo nghiệm tính khác biệt, tính đồng nhất và tính ổn định

10TCN 684:2006

3

Giống su hào - Quy phạm khảo nghiệm giá trị canh tác và giá trị sử dụng

Xây dựng QCVN: Giống nho - Quy phạm khảo nghiệm tính khác biệt, tính đồng nhất và tính ổn định

10TCN 747:2006

4

Giống dưa chuột - Quy phạm khảo nghiệm giá trị canh tác và giá trị sử dụng

Xây dựng TCVN: Hạt giống đậu các loại

- 10TCN 0713.90.10:2006;

- 10 TCN 0713.10.10:2006;

- 10 TCN 0713.90.10:2006

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 5120/BNN-KHCN điều chỉnh nhiệm vụ xây dựng TCVN/QCVN năm 2011 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.017
DMCA.com Protection Status

IP: 18.210.22.132