Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 4846/VPCP-QHQT ngày 03/10/2003 của Văn phòng Chính phủ về việc chuyển vốn ra nước ngoài thực hiện dự án đầu tư của Công ty du lịch Hương Giang (Thừa Thiên-Huế)

Số hiệu: 4846/VPCP-QHQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Công Sự
Ngày ban hành: 03/10/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4846/VPCP-QHQT
V/v chuyển vốn ra nước ngoài thực hiện dự án đầu tư của Công ty du lịch Hương Giang (Thừa Thiên - Huế)

Hà Nội, ngày 03 tháng 10 năm 2003

 

Kính gửi:

- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam,
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư,
- Uỷ ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế.

 

Xét đề nghị của Uỷ ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế (công văn số 2309/DN-UB ngày 2 tháng 9 năm 2003) về việc của Công ty du lịch Hương Giang xin chuyển ra nước ngoài nguồn vốn vay từ Ngân hàng Công thương Thừa Thiên Huế để thực hiện dự án đầu tư Công ty liên doanh Dịch vụ Du lịch và nhà hàng Việt - Nhật tại Nhật Bản, thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng có ý kiến như sau:

1. Đồng ý về nguyên tắc Công ty Du lịch Hương Giang (tỉnh Thừa Thiên Huế) chuyển vốn ra nước ngoài để thực hiện dự án đầu tư theo Giấy phép đầu tư đã được cấp. Giao Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn thực hiện cụ thể.

2. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cần sớm ban hành văn bản quy định cụ thể việc cho vay và chuyển đổi vốn đối với đầu tư trực tiếp ra nước ngoài của doanh nghiệp Việt Nam để các doanh nghiệp thực hiện thuận lợi.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan, biết, thực hiện.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM VP CHÍNH PHỦ PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Công Sự

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4846/VPCP-QHQT ngày 03/10/2003 của Văn phòng Chính phủ về việc chuyển vốn ra nước ngoài thực hiện dự án đầu tư của Công ty du lịch Hương Giang (Thừa Thiên-Huế)

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.742
DMCA.com Protection Status

IP: 54.146.206.127