Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 477/CP-KTTH ngày 08/05/2002 của Chính phủ về việc hoàn trả vốn cho các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đã đầu tư xây dựng công trình điện ngoài hàng rào

Số hiệu: 477/CP-KTTH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 08/05/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 477/CP-KTTH
V/v Hoàn trả vốn cho các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đã đầu tư xây dựng công trình điện ngoài hàng rào

Hà Nội, ngày 08 tháng 5 năm 2002

 

Kính gửi:

 

- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính và Công nghiệp,
- Tổng công ty Điện lực Việt Nam.

 

Xét đề nghị của Tổng công ty Điện lực Việt Nam tại  văn bản số 125CV-EVN/KH ngày 09 tháng 01 năm 2002, có ý kiến của Bộ Công nghiệp tại văn bản số 1201/CV-TCKT ngày 08 tháng 4 năm 2002, của Bộ Tài chính tại văn bản số 3723TC/TCDN ngày 17 tháng 4 năm 2002, về việc hoàn trả vốn cho các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đã đầu tư xây dựng công trình điện ngoài hàng rào, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1- Cho phép Tổng công ty Điện lực Việt Nam thực hiện cơ chế hoàn trả chi phí các công trình lưới điện ngoài hàng rào cho các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài như ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 228/CP-CN ngày 08 tháng 3 năm 1999 của Chính phủ, hoàn trả theo giá trị còn lại thực tế được thẩm định đối với những công trình chưa trích khấu hao và theo giá trị còn lại đối với những công trình đã trích khấu hao theo quy định.

2- Bộ Tài chính hướng dẫn cụ thể đối với thời hạn và tỷ lệ khấu hao áp dụng cho việc xác định giá trị hoàn trả và thanh toán trên.

3- Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với Bộ Công nghiệp và các cơ quan liên quan, khẩn trương hướng dẫn thủ tục hoàn tất hồ sơ cụ thể để Tổng công ty Điện lực Việt Nam và các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài liên quan có cơ sở triển khai thanh toán./.

 

KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 477/CP-KTTH ngày 08/05/2002 của Chính phủ về việc hoàn trả vốn cho các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đã đầu tư xây dựng công trình điện ngoài hàng rào

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.799
DMCA.com Protection Status