Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 476/CV-NH17 của Ngân hàng Nhà nước về việc hướng dẫn mức huy động vốn và cho vay đối với QTDND

Số hiệu: 476/CV-NH17 Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Ngân hàng Nhà nước Người ký: Chu Văn Nguyễn
Ngày ban hành: 19/06/1997 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 476/CV-NH17

Hà Nội, ngày 19 tháng 6 năm 1997

 

CÔNG VĂN

CỦA NGÂNHÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM SỐ 476/CV-NH17 NGÀY 19 THÁNG 6 NĂM 1997 VỀ VIỆC HƯỚNGDẪN MỨC HUY ĐỘNG VỐN VÀ CHO VAY ĐỐI VỚI QTDND

Kính gửi:

- Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước các tỉnh, thành phố
- Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc QTDND Trung ương, Giám đốc QTDND khu vực, QTDND

 

Ngày 11/12/1995, Thốngđốc Ngân hàng Nhà nước đã có quyết định số 349/QĐ-NH17 ban hành "Chế độtín dụng áp dụng trong hệ thống Quỹ tín dụng nhân dân (QTDND)", trong đócó quy định mức cho vay của Quỹ tín dụng nhân dân Khu vực (QTDKV) hoặc Quỹ tíndụng nhân dân Trung ương (QTDTW) đối với QTDND "tối đa bằng vốn tự có củabên vay". Do thực tế vốn tự có của đa số QTDND còn thấp, nhất là trongthời gian đầu nhiều thành viên xin vay vốn trong lúc nguồn vốn còn hạn chế nênmức được vay nói trên chưa đáp ứng được nhu cầu hoạt động. Ngày 21/5/1996,Thống đốc Ngân hàng Nhà nước có tiếp công văn số 286/CV-NH17 qui định"Ngoài mức cho vay theo Quyết định 349/QĐ-NH17 ngày 11/12/1995, QTDKV hoặcChi nhánh NDNN tỉnh, thành phố (nơi chưa có QTDKV) có thể xem xét cho vay thêmvới mức tối đa bằng 100% số dư tiền gửi có kỳ hạn của khách hàng tại Quỹ".Điểm vận dụng này tuy có tăng được nguồn vốn vay của QTDKV nhưng có nhược điểmlà tiền gửi thường biến động và chưa gắn với hoạt động cho vay. Hơn nữa QTDNDngoài vốn vay của QTDKV còn vay của các tổ chức tín dụng khác.

Để đảm bảo an toàn,hiệu quả trong hoạt động, khuyến khích huy động vốn tại chỗ đồng thời tạo điềukiện thuận lợi cho hoạt động của các QTDND, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Trungương hướng dẫn lại một số điểm như sau:

1) QTDND được huy động vốn dưới hình thức nhận tiền gửi,tiền vay không quá 20 lần tổng số vốn tự có, trong đó tiền gửi huy động tại chỗchiếm ít nhất 30%; nguồn vốn đi vay, bao gồm cả vay vốn của QTDKV tối đa là70%.

2) Các QTDKV (hoặc QTDTW nơi trực tiếp thực hiện vai tròQTDKV) và các chi nhành NHNN tỉnh, thành phố (Nơi chưa có QTDKV) cho vay bổsung vốn tín dụng đối với QTDND vẫn thực hiện theo mức tối đa bằng vốn tự cócủa QTDND.

Đối với những QTDND có khả năng quản lý hoạt động an toàn,hiệu quả; nếu có nhu cầu xin vay vốn, QTDKV (hoặc QTDTW) và chi nhánh NHNN cóthể xem xét cho vay với mức cao hơn, nhưng dự nợ vốn đi vay tối đa tại mọi thờiđiểm chiếm trong tổng dự nợ hữu hiệu của mỗi QTDND quy định như sau:

- Trong 1 năm đầu mới thành lập tối đa 70%.

- Đã hoạt động trên 1 năm tối đa là 50%.

3) Các giới hạn nêu trên không áp dụng đối với các trườnghợp cho vay bù đắp khả năng thanh toán tạm thời.

4) Đối với các dự án sản xuất, kinh doanh lớn, nhu cầu vayvốn của thành viên vượt quá 10% tổng số vốn tự có, QTDND có thể hợp vốn cùngđầu tư với QTDKV theo hướng dẫn của NHNN Trung ương.

Văn bản này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Trong quátrình thực hiện, nếu có vướng mắc cần phản ánh bằng văn bản về Ngân hàng Nhànước Trung ương để kịp thời xem xét, giải quyết.

 

Chu Văn Nguyễn

(Đã ký)

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 476/CV-NH17 của Ngân hàng Nhà nước về việc hướng dẫn mức huy động vốn và cho vay đối với QTDND

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.614
DMCA.com Protection Status