Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 4676/TCHQ-GSQL về việc cấp thẻ nhân viên đại lý Hải quan do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 4676/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Hạnh Thu
Ngày ban hành: 19/09/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 4676/TCHQ-GSQL
V/v Cấp thẻ nhân viên đại lý Hải quan

Hà Nội, ngày 19 tháng 09 năm 2008

 

Kính gửi: Cục Hải quan Đồng Nai

Trả lời công văn số 1333/HQĐN-NV ngày 26/6/2008 và công văn số 1443/HQĐN-NV ngày 15/7/2008 và công văn số 1645/HQĐN-NV ngày 11/8/2008 của Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai về đề nghị cấp thẻ nhân viên đại lý hải quan đối với các nhân viên của Công ty TNHH DV XNK Trường Thịnh, Công ty TNHH Một thành viên Tín Nghĩa và Công ty TNHH TMDV Tân Đại Thành, Tổng cục Hải quan có ý kiến sau:

- Tổng cục đồng ý cấp thẻ nhân viên đại lý cho 08 nhân viên thuộc Công ty TNHH Một thành viên Tín Nghĩa có tên sau:

1. Ông Nguyễn Quốc Huy, tốt nghiệp ngành Thống kê – Kế toán; Trường Trung học Thống kê Trung ương 2; số CMND 271242760 do Công an tỉnh Đồng Nai cấp ngày 15/12/2007 (số thẻ 161).

2. Bà Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, Cử nhân kinh tế, ngành Kế toán – Trường Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh; số CMND 271076098 do Công an tỉnh Đồng Nai cấp ngày 08/11/2007 (số thẻ 162).

3. Ông Đinh Văn Hưng, Cử nhân ngành Quản trị kinh doanh – Đại học Lạc Hồng; số CMND 271262382 do Công an tỉnh Đồng Nai cấp ngày 11/7/2007 (số thẻ 163).

4. Ông Ngô Đình Trọng, Cử nhân Kinh tế ngành Quản trị kinh doanh – Đại học Kinh tế; số CMND 270746294 do Công an tỉnh Đồng Nai cấp ngày 29/01/2008 (số thẻ 164).

5. Ông Võ Anh Tuấn, Cử nhân Kinh tế ngành Quản trị kinh doanh- Viện Đại học Mở Hà Nội; số CMND 211948169 do Công an tỉnh Quảng Ngãi cấp ngày 12/02/2008 (số thẻ 165).

6. Ông Lê Minh, Cử nhân ngành Thương mại – Đại học Dân Lập Lạc Hồng; số CMND 271306214 do Công an tỉnh Đồng Nai cấp ngày 05/02/2001 ( số thẻ 166).

7. Ông Lê Trọng Đông, Cử nhân ngành Tài chính kế toán – Đại học Dân Lập Lạc Hồng; số CMND 172056008 do Công an tỉnh Thanh Hóa cấp ngày 09/03/1999 ( số thẻ 167).

8. Ông Thái Minh Luân, Cử nhân Kinh tế ngành Kinh tế đối ngoại – Đại học Ngoại thương; số CMND 022875756 do Công an TP Hồ Chí Minh cấp ngày 23/3/2005 ( số thẻ 168).

- Tổng cục đồng ý cấp thẻ nhân viên đại lý cho 01 nhân viên thuộc Công ty TNHH TMDV Tân Đại Thành có tên sau:

1. Ông Trương Văn Tùng, Cử nhân Cao đẳng ngành Kiểm tra giám sát và Thuế; Trường Cao đẳng Hải quan; số CMND 272015176 do Công an tỉnh Đồng Nai cấp ngày 14/4/2006 ( số thẻ 169).

(Có danh sách gửi kèm).

- Tổng cục chưa cấp thẻ nhân viên đối với các trường hợp:

1. Ông Phan Minh Trường nhân viên thuộc Công ty TNHH Một thành viên Tín Nghĩa do chưa được xác nhận cụ thể về chuyên ngành đào tạo:

2. Các nhân viên thuộc Công ty TNHH DV XNK Trường Thịnh do chưa có cam kết về các đối tượng xin cấp thẻ.

Tổng cục trả lời để Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai biết và thực hiện./.

 

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG




Đặng Hạnh Thu

 

DANH SÁCH

CẤP THẺ NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ HẢI QUAN

(Kèm theo công văn số 4676/TCHQ-GSQL ngày 19 tháng 9 năm 2008)

STT

Họ và Tên

Số CMND, nơi cấp

Đơn vị đề nghị cấp thẻ

Tên DN đăng ký ĐLHQ

Ngày ký

Số thẻ và ngày hết hạn

Hình thức cấp

1

Ông Nguyễn Quốc Huy

271242760 do Công an tỉnh Đồng Nai cấp ngày 15/12/2007

Cục HQ tỉnh Đồng Nai

Công ty TNHH Một thành viên Tín Nghĩa

10/9/2008

161

10/9/2010

 

Cấp mới

2

Bà Nguyễn Thị Mỹ Hạnh

271076098 do Công an tỉnh Đồng Nai cấp ngày 08/11/2007

Cục HQ tỉnh Đồng Nai

Công ty TNHH Một thành viên Tín Nghĩa

10/9/2008

162

10/9/2010

 

Cấp mới

3

Ông Đinh Văn Hưng

271262382 do Công an tỉnh Đồng Nai cấp ngày 11/7/2007

Cục HQ tỉnh Đồng Nai

Công ty TNHH Một thành viên Tín Nghĩa

10/9/2008

163

10/9/2010

 

Cấp mới

4

Ông Ngô Đình Trọng

270746294 do Công an tỉnh Đồng Nai cấp ngày 29/01/2008

Cục HQ tỉnh Đồng Nai

Công ty TNHH Một thành viên Tín Nghĩa

10/9/2008

164

10/9/2010

 

Cấp mới

5

Ông Võ Anh Tuấn

211948169 do Công an tỉnh Quảng Ngãi cấp ngày 12/02/2008

Cục HQ tỉnh Đồng Nai

Công ty TNHH Một thành viên Tín Nghĩa

10/9/2008

165

10/9/2010

 

Cấp mới

6

Ông Lê Minh

271306214 do Công an tỉnh Đồng Nai cấp ngày 05/02/2001

Cục HQ tỉnh Đồng Nai

Công ty TNHH Một thành viên Tín Nghĩa

10/9/2008

166

10/9/2010

 

Cấp mới

7

Ông Lê Trọng Đông

172056008 do Công an tỉnh Thanh Hóa cấp ngày 09/3/1999

Cục HQ tỉnh Đồng Nai

Công ty TNHH Một thành viên Tín Nghĩa

10/9/2008

167

10/9/2010

 

Cấp mới

8

Ông Thái Minh Luân

022875756 do Công an TP Hồ Chí Minh cấp ngày 23/3/2005

Cục HQ tỉnh Đồng Nai

Công ty TNHH Một thành viên Tín Nghĩa

10/9/2008

168

10/9/2010

 

Cấp mới

9

Ông Trương Văn Tùng

272015176 do Công an tỉnh Đồng Nai cấp ngày 14/4/2006

Cục HQ tỉnh Đồng Nai

Công ty TNHH TMDV Tân Đại Thành

10/9/2008

169

10/9/2010

 

Cấp mới

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4676/TCHQ-GSQL về việc cấp thẻ nhân viên đại lý Hải quan do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.790
DMCA.com Protection Status

IP: 54.82.73.21