Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 4569/CV-NLDK ngày 13/10/2003 của Bộ Công nghiệp về việc xác nhận Thiết bị chính hợp đồng thiết bị các dự án đường dây và trạm biến áp

Số hiệu: 4569/CV-NLDK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Công nghiệp Người ký: Phạm Mạnh Thắng
Ngày ban hành: 13/10/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ CÔNG NGHIỆP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số 4569/CV-NLDK
V/v xác nhận TB chính HĐ TB các dự án đường dây và trạm biến áp

Hà Nội, ngày 13 tháng 10 năm 2003

 

 

Kính gửi:

-Tổng Cục Hải quan
-Công ty Điện lực TP. Hồ Chí Minh
-Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh

 

Bộ Công nghiệp đã nhận được công văn số 3616/EVN-ĐLHCM-HTQT ngày 06/10/2003 của Công ty Điện lực TP. Hồ Chí Minh xin xác nhận thiết bị chính Hợp đồng cung cấp vật tư thiết bị (VTTB) cho các dự án đường dây và trạm biến áp. Bộ Công nghiệp xác nhận:

1. Hàng hoá nhập khẩu thuộc Hợp đồng số HOA XA/HCMCPC-ABB ký ngày 25/8/2003 giữa Công ty Điện lực TP. Hồ Chí Minh (CTĐL TPHCM) thuộc Tổng công ty Điện lực Việt Nam (TCTĐLVN) và Nhà thầu ABB Malaysia SDN.BHD (Malaysia) cung cấp VTTB cho dự án Thay máy biến áp 66/15KV-33MVA trạm Hoả Xa bằng máy biến áp 110/15KV-63MVA (Quyết định phê duyệt BCNCKT dự án số 1199/QĐ-EVN-KTLĐ-KTDT ngày 24/4/2002 của TCTĐLVN; Quyết định phê duyệt Kết quả xét thầu Gói thầu số 2- cung cấp VTTB và dịch vụ cho dự án số 2416/EVN-ĐLHCM-HTQT ngày 07/7/2003 của CTĐL TPHCM) là hàng hoá thiết bị đồng bộ, có thiết bị chính của dự án là Máy cắt SF6, loại 3 pha ngoài trời điện áp danh định 123KV.

2. Hàng hóa nhập khẩu thuộc Hợp đồng số LINH TRUNG 1/HCMCPC-COMIN ký ngày 04/9/2003 giữa CTĐL TPHCM thuộc TCTĐLVN và Nhà thầu Comin Asia Pte. Ltd (Singapore) cung cấp VTTB cho dự án Trạm biến áp 110KV và đường dây nhánh rẽ 110KV khu chế xuất Linh Trng 1 (Quyết định phê duyệt Kết quả xét thầu Gói thầu số 2 - cung cấp VTTB và dịch vụ cho dự án số 2415/EVN-ĐLHCM-HTQT ngày 07/7/2003 của CTĐL TPHCM) là hàng hoá thiết bị đồng bộ, có thiết bị chính của dự án là Máy cắt SF6, loại 3 pha ngoài trời điện áp danh định 123 KV.

Bộ Công nghiệp đề nghị Tổng Cục Hải quan và các Cục Hải quan liên quan giải quyết thủ tục cần thiết để số hàng trong các Hợp đồng nói trên sớm được nhập khẩu, phục vụ cho thực hiện các dự án đúng tiến độ./.

 

 

TL. BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP
KT.VỤ TRƯỞNG VỤ NĂNG LƯỢNG VÀ DẦU KHÍ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Phạm Minh Thắng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4569/CV-NLDK ngày 13/10/2003 của Bộ Công nghiệp về việc xác nhận Thiết bị chính hợp đồng thiết bị các dự án đường dây và trạm biến áp

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.977
DMCA.com Protection Status

IP: 3.80.55.37