Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 4558/VPCP-HC về việc thực hiện đúng quy định gửi văn bản lên Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 4558/VPCP-HC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Kiều Đình Thụ
Ngày ban hành: 06/07/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ  
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------

Số: 4558/VPCP-HC
V/v thực hiện đúng quy định gửi văn bản lên Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ

Hà Nội, ngày 06 tháng 07 năm 2009

 

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Tập đoàn kinh tế nhà nước và Tổng công ty 91.

 

Tại điểm 6 Chỉ thị số 10/2006/CT-TTg  ngày 23 tháng 6 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về giảm văn bản, giấy tờ hành chính trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước đã quy định: “Các văn bản, giấy tờ hành chính cần thiết để thực hiện các chức năng, thẩm quyền hành chính trong xử lý công việc (như quyết định cá biệt, chỉ thị cá biệt, công văn, chương trình, kế hoạch, đề án, tờ trình, báo cáo và các loại khác) phải gửi đúng địa chỉ cơ quan, đơn vị và cá nhân có trách nhiệm, thẩm quyền giải quyết và thực hiện công việc; không gửi vượt cấp hoặc gửi cho những cơ quan, đơn vị hoặc cá nhân khác để biết hoặc để tham khảo, để thay cho báo cáo công việc đã làm” và điểm 1 Công văn số 610/VPCP-HC ngày 25 tháng 01 năm 2008 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thực hiện thủ tục trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giải quyết công việc theo Quy chế làm việc mới của Chính phủ đã quy định: “Văn bản trình chỉ gửi một địa chỉ duy nhất đến người có thẩm quyền giải quyết những vấn đề nêu trong tờ trình”.

Tuy nhiên, thời gian qua nhiều bộ, ngành, địa phương thực hiện chưa đúng các quy định trên, tình trạng một văn bản gửi nhiều địa chỉ vẫn tiếp tục diễn ra đã gây lãng phí và tạo ra những trùng chéo, khó khăn trong quá trình xử lý công việc.

Để khắc phục tình trạng trên, Văn phòng Chính phủ đề nghị lãnh đạo các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các Tập đoàn kinh tế nhà nước và Tổng công ty 91 thực hiện đúng các quy định về việc gửi văn bản, tờ trình, đề án lên Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Từ ngày 15 tháng 7 năm 2009, khi tiếp nhận văn bản gửi lên Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Văn phòng Chính phủ chỉ chuyển 01 bản duy nhất đến đơn vị chức năng để xử lý, các bản gửi quá số lượng quy định sẽ được xử lý theo đúng quy định đối với văn bản trùng thừa.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các Tập đoàn kinh tế nhà nước và Tổng công ty 91 biết và thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng CP, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc;
- Thư ký BCS đảng Chính phủ;
- Lưu: VT, HC (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM   
Kiều Đình Thụ  

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4558/VPCP-HC về việc thực hiện đúng quy định gửi văn bản lên Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.147

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.237.178.91