Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 4542/VPCP-QHQT ngày 16/09/2003 của Văn phòng Chính phủ về việc tiếp nhận Dự án hỗ trợ kỹ thuật do UNDOC tài trợ

Số hiệu: 4542/VPCP-QHQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Công Sự
Ngày ban hành: 16/09/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4542/VPCP-QHQT
V/v tiếp nhận Dự án hỗ trợ  kỹ thuật do UNODC tài trợ

Hà Nội, ngày 16 tháng 9 năm 2003

 

Kính gửi:

 - Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Ngoại giao, Tài chính,
 Công an, Quốc phòng, Tư pháp

 

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 5240 BKH/-KTĐN ngày 27 tháng 8 năm 2003) về việc tiếp nhận  Dự án AD/VIE/03/G55 - “Xây dựng năng lực ngăn chặn buôn lậu và bắt giữ ma tuý, đặc biệt tập trung vào ATS và tiền chất”, Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm thay mặt Thủ tướng Chính phủ đã có ý kiến như sau:

1. Đồng ý về nguyên tắc việc Bộ Công an tiếp nhận Dự án trên do Cơ quan Phòng chống ma tuý và tội phạm Liên hợp quốc (UNODC) tài trợ.

2. Giao Bộ Công an:

- Lấy ý kiến bằng văn bản của các tỉnh triển khai dự án, đảm bảo tốt về mặt an ninh, quốc phòng và sự phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương trong quá trình thực hiện Dự án (cân nhắc sự cần thiết triển khai dự án tại tỉnh Sơn La).

- Phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Quốc phòng và các cơ quan liên quan hoàn thiện văn kiện dự án theo ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Ngoại giao, Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp và ý kiến kết luận tại cuộc họp thẩm định Dự án do Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức ngày 30 tháng 7 năm 2003, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Văn Phòng Chính Phủ xin thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM VP CHÍNH PHỦ PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Công Sự

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4542/VPCP-QHQT ngày 16/09/2003 của Văn phòng Chính phủ về việc tiếp nhận Dự án hỗ trợ kỹ thuật do UNDOC tài trợ

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.806
DMCA.com Protection Status

IP: 3.84.186.122