Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 4371/VPCP Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Công Sự
Ngày ban hành: 24/09/1999 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

********

Số: 4371/VPCP

Hà Nội, ngày 24 tháng 9 năm 1999

 

CÔNG VĂN

CỦA VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ SỐ 4371/VPCP-NN NGÀY 24 THÁNG 9 NĂM 1999 VỀ VIỆC DỰ THẢO QUYẾT ĐỊNH VỀ ĐỊNH CANH, ĐỊNH CƯ, DI DÂN PHÁT TRIỂN VÙNG KINH TẾ MỚI

Kính gửi: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Xét đề nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Tờ trình số 939/BNN-ĐCĐC ngày 17 tháng 3 năm 1999) về việc dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về chính sách, giải pháp di dân, phát triển kinh tế mới và định canh định cư nhằm giải quyết tình trạng dân di cư tự do; (tờ trình số 2166 BNN/KH-TT ngày 16 tháng 6 năm 1999) về phê duyệt quy hoạch tổng thể định canh định cư và ổn định dân cư các tỉnh miền núi phía Bắc và (tờ trình số 2167 BNN/KH-TT ngày 16 tháng 6 năm 1999) về phê duyệt đề án quy hoạch định canh định cư và tiếp nhận dân đến xây dựng phát triển kinh tế Tây Nguyên, Phó Thủ tướng Nguyễn Công Tạn, thay mặt Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

Việc xây dựng, hoàn thiện các chính sách và giải pháp để thực hiện định canh định cư, di dân phát triển vùng kinh tế mới là rất cần thiết và cấp bách nhằm phân bố lại lao động dân cư, ổn định đời sống cho một bộ phận dân cư nông thôn, đặc biệt là các hộ gia đình đồng bào dân tộc miền núi, vùng sâu, vùng xa; đồng thời tạo cho các vùng trên địa bàn cả nước phát triển kinh tế, xã hội một cách đồng đều góp phần hạn chế những mặt trái của tình trạng dân di cư tự do, để có quyết định cụ thể, chính xác, dễ thực hiện thì công việc chuẩn bị cần có sự đổi mới nội dung theo hướng:

1. Công tác điều tra khảo sát để lập quy hoạch, kế hoạch và dự án.

+ Những địa phương có dân đi (nơi đi): điều tra, nghiên cứu nắm chắc số lượng các hộ gia đình cần phải định canh, định cư, di dân phát triển vùng kinh tế mới, chủ động sắp xếp, phân bổ dân cư để định canh định cư trong tỉnh là chủ yếu, số hộ gia đình còn lại thực sự có khó khăn, không thể sắp xếp trong tỉnh được mới bố trí đi ngoài tỉnh.

+ Những địa phương có dân đến (nơi đến): cùng với việc sắp xếp ổn định dân tại chỗ, cần rà soát lại các địa bàn còn có khả năng tiếp nhận được dân đến phát triển vùng kinh tế mới, chỉ rõ địa điểm, số lượng hộ gia đình có thể tiếp nhận cho mỗi dự án là bao nhiêu.

Từ những số liệu điều tra trên đây Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổng hợp, cùng với Bộ Kế hoạch và Đầu tư xây dựng kế hoạch hàng năm, kế hoạch theo giai đoạn để định canh định cư và di dân phát triển vùng kinh tế mới cho các hộ gia đình trên phạm vi cả nước.

2. Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng:

+ Tập trung đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng tại các địa phương nơi đi để người dân có đủ đất sản xuất, đủ nước tưới, nước sinh hoạt và các công trình hạ tầng cơ sở khác, đảm bảo cho việc phát triển sản xuất nhất là sản xuất lương thực nhằm nâng cao mức sống về vật chất và tinh thần cho các hộ gia đình để họ yên tâm ở lại xây dựng quê hương.

+ Đối với những địa bàn đủ các điều kiện để tiếp nhân dân đến: lập các dự án định canh định cư, phát triển kinh tế mới, đầu tư tạo mặt bằng, xây dựng cơ sở hạ tầng tại những vùng đã được xác định cụ thể để bố trí tiếp nhận dân theo quy hoạch và kế hoạch hàng năm (bao gồm các dự án tại các địa phương, dự án xây dựng kinh tế gắn với an ninh quốc phòng do Bộ Quốc phòng quản lý).

3. Nhà nước hỗ trợ cho các hộ gia đình định canh định cư, di dân phát triển vùng kinh tế mới trong các trường hợp: bị mất đất ở và đất sản xuất do thiên tai, ra vùng biên giới đặc biệt khó khăn, ra đảo, di chuyển đến nơi ở mới do đất được Nhà nước thu hồi để xây dựng các công trình phục vụ mục đích kinh tế, an ninh quốc phòng, các hộ gia đình thuộc diện chính sách.

4. Tăng cường hệ thống tổ chức về phát triển kinh tế miền núi, định canh định cư và kinh tế mới từ Trung ương đến địa phương nhằm thực hiện các nhiệm vụ trên.

5. Giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan và Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương, thực hiện những nội dung trên hoàn thành vào ngày 15 tháng 12 năm 1999; tổng hợp kết quả từ các địa phương, dự thảo quyết định trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trong quý I năm 2000.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các Bộ, ngành, địa phương, đơn vị liên quan biết và thực hiện.

 

Nguyễn Công Sự

(Đã ký)

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 4371/VPCP ngày 24/09/1999 của Văn phòng Chính phủ về việc dự thảo Quyết định về định canh, định cư, di dân phát triển vùng kinh tế mới

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.205

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.215.79.204