Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 4347/VPCP-QHQT ngày 05/09/2003 của Văn phòng Chính phủ về việc Hiệp định khuyến khích và bảo hộ đầu tư với Hàn Quốc (sửa đổi)

Số hiệu: 4347/VPCP-QHQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Công Sự
Ngày ban hành: 05/09/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số 4347/VPCP-QHQT
V/v Khuyến khích và bảo hộ đầu tư với Hàn Quốc (sửa đổi)

Hà Nội, ngày 5 tháng 9 năm 2003

 

 

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
- Bộ Tư pháp.
- Bộ Ngoại giao.
- Bộ Thương mại 

 

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 5157/BKH-PC ngày 25 tháng 8 năm 2003), Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1- Đồng ý về nguyên tắc nội dung Hiệp định giữa Chính phủ Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Đại Hàn dân quốc về khuyến khích và bảo hộ đầu tư do Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình tại công văn nói trên. Bộ Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu ý kiến của các Bộ: Tư pháp (công văn số 2200 CV/NG-CA1 ngày 26 tháng 8 năm 2003), Thương mại (công văn số 3944/TM-ĐT ngày 28 tháng 8 năm 2003) để chỉnh lý văn bản.

2- Đồng ý lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư thay mặt Chính phủ ký Hiệp định nói trên với phía Hàn Quốc. Bộ Ngoại giao làm thủ tục uỷ quyền

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM VP CHÍNH PHỦ

PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Công Sự

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4347/VPCP-QHQT ngày 05/09/2003 của Văn phòng Chính phủ về việc Hiệp định khuyến khích và bảo hộ đầu tư với Hàn Quốc (sửa đổi)

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.747
DMCA.com Protection Status

IP: 54.234.114.202