Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 427/CP-QHQT ngày 22/04/2002 của Chính phủ về việc xử lý nợ ấn Độ và giải quyết kinh phí xây dựng các Trung tâm đào tạo phần mềm

Số hiệu: 427/CP-QHQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Mạnh Cầm
Ngày ban hành: 22/04/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 427/CP-QHQT
V/v: Xử lý nợ ấn Độ và giải quyết kinh phí xây dựng các Trung tâm đào tạo phần mềm

Hà Nội, ngày 22 tháng 4 năm 2002

 

Kính gửi:

 

- Bộ Tài chính,
- Bộ Ngoại giao,
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư,
- Bộ Thương mại,
- Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường,
- Ngân hàng Nhà nước,
- Bộ Giáo dục - Đào tạo,
- Uỷ ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh

 

Xét đề nghị của  Bộ Tài chính tại công văn số 2182 TC/TCĐN ngày 14 tháng 3 năm 2002 và ý kiến Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường tại công văn số 718/BKHCNMT-CNTT ngày 26 tháng 3 năm 2002 về vấn đề xử lý nợ của Chính phủ ấn Độ và cấp kinh phí để xây dựng các Trung tâm phát triển phần mềm ở Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội và ở thành phố Hồ Chí Minh, Thủ tướng Chính phủ đã có ý kiến như sau:

- Đồng ý với kiến nghị của Bộ Tài chính và Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường về việc không dùng vốn vay của Chính phủ ấn Độ tương đương 5 triệu USD để xây dựng các Trung tâm phát triển phần mềm ở Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội và ở thành phố Hồ Chí Minh như đã nêu trong công văn số 359/CP-QHQT ngày 4 tháng 5 năm 2001 của Chính phủ và giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với các Bộ, ngành liên quan bố trí vốn trong nước để thực hiện hai dự án này.

- Đồng ý về nguyên tắc với đề nghị của Bộ Tài chính về việc chuyển sang phương thức trả nợ Chính phủ ấn Độ bằng tiền mặt đối với khoản nợ lương thực cũng như các khoản nợ khác để sớm được sử dụng khoản viện trợ tương đương 2,5 triệu USD được chuyển từ số lãi phạt của khoản nợ lương thực để thực hiện các dự án phát triển phần mềm do Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường chủ trì.

- Trước khi thực hiện việc trả nợ bằng tiền mặt, Bộ Tài chính phối hợp với Ngân hàng Ngoại thương đối chiếu số nợ vay trả từ trước tới nay với phía ấn Độ và báo cáo Thủ tướng Chính phủ về số tiền phải trả nợ ấn Độ.

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Bộ Tài chính và Quỹ Hỗ trợ phát triển hướng dẫn các doanh nghiệp chuẩn bị các dự án sử dụng tín dụng của Chính phủ ấn Độ và chỉ khi nào tập hợp đủ các dự án đã được thẩm định và xác định là có hiệu quả mới trình xin Thủ tướng Chính phủ cho phép đàm phán ký Hiệp định tín dụng mới./.

 

KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Mạnh Cầm

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 427/CP-QHQT ngày 22/04/2002 của Chính phủ về việc xử lý nợ ấn Độ và giải quyết kinh phí xây dựng các Trung tâm đào tạo phần mềm

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.763
DMCA.com Protection Status