Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 4150/UB-ĐT ngày 22/08/2003 của Uỷ ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc giao nhiệm vụ soạn thảo quy trình lập quy hoạch, quản lý quy hoạch và chỉ đạo giải quyết về đất đai, nhà ở hợp pháp cho nhân dân trong khu vực có quy hoạch

Số hiệu: 4150/UB-ĐT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Nguyễn Văn Đua
Ngày ban hành: 22/08/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4150/UB-ĐT
V/v giao nhiệm vụ soạn thảo  quy trình lập quy hoạch, quản lý quy hoạch và chỉ đạo giải quyết  về đất đai, nhà ở hợp pháp cho nhân dân trong khu vực có quy hoạch

Hà Nội, ngày 22 tháng 8 năm 2003

 

Kính gửi:

- Sở Quy hoạch - Kiến trúc
 - Sở Tài nguyên và Môi trường
 - Sở Kế hoạch và Đầu tư
 - Sở Xây dựng
 - Uỷ ban nhân dân các quận - huyện

 

Để chấn chỉnh, tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác xây dựng quy hoạch, quản lý việc thực hiện quy hoạch; giải quyết những nhu cầu hợp lý, chính đáng về sử dụng đất đai, nhà ở hợp pháp của nhân dân trong khu vực có quy hoạch trên địa bàn thành phố; Uỷ ban nhân dân thành phố chỉ đạo như sau:

1- Giao Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc chủ trì, phối hợp các Sở - ngành liên quan và Uỷ ban nhân dân quận - huyện để khẩn trương xây dựng quy trình lập, thẩm tra, trình duyệt và công bố quy hoạch chi tiết, trình Uỷ ban nhân dân thành phố xem xét ban hành quy trình này trong tháng 8 năm 2003. Nội dung quy trình phải thể hiện được các yêu cầu trọng tâm sau đây:

1.1- Từ nay, việc xây dựng quy hoạch chi tiết (1/2000), ngoài trách nhiệm của Uỷ ban nhân dân quận - huyện, cần có sự tham gia trực tiếp của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc cấp phường, xã, thị trấn liên quan.

Sau khi quy hoạch chi tiết được phê duyệt, Uỷ ban nhân dân phường, xã, thị trấn với sự chỉ đạo trực tiếp của Uỷ ban nhân dân quận, huyện có nhiệm vụ phối hợp để tổ chức công bố công khai ra nhân dân. Kể từ ngày công bố quy hoạch, Uỷ ban nhân dân nhân dân phường, xã, thị trấn chịu trách nhiệm việc kiểm tra, giám sát quản lý xây dựng theo quy hoạch; kể cả các công trình về hạ tầng kỹ thuật đô thị, hành lang, chỉ giới sông rạch. Quy hoạch chi tiết được duyệt nhất thiết phải phải có quy chế quản lý xây dựng theo quy hoạch kèm theo.

1.2- Về các dự án đầu tư được duyệt và triển khai dựa theo quy hoạch chi tiết (1/2000) từ nay chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm chính việc thực hiện. Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Giao thông công chánh, Sở Xây dựng là các Sở chuyên ngành hoặc là trực tiếp phê duyệt, trình duyệt dự án đầu tư để được phê duyệt, cần có sự phối hợp chặt chẽ với Uỷ ban nhân dân quận - huyện và chịu trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc thực hiện của các chủ đầu tư, hàng quý có báo cáo Uỷ ban nhân dân thành phố tình hình triển khai thực hiện các dự án này trên địa bàn quận - huyện; kể cả các dự án không phải do Uỷ ban nhân dân nhân dân thành phố phê duyệt.

2- Để đảm bảo quyền sở hữu nhà ở, quyền sử dụng đất ở và xây dựng nhà ở hợp pháp của nhân dân trong khu vực có quy hoạch, Uỷ ban nhân dân quận - huyện thực hiện theo quy định tại Công văn số 3187/UB-QLĐT ngày 24 tháng 10 năm 1995 và Chỉ thị số 18/2002/CT-UB ngày 22 tháng 8 năm 2002 của Uỷ ban nhân dân thành phố. Nội dung cụ thể, gồm sau:

2.1- Trong khu vực có quy hoạch được duyệt đồng thời nằm trong khu đất dự án đã có quyết định giao thuê đất của cấp có thẩm quyền cho chủ đầu tư:

+ Không cho phép chuyển nhượng nhà, chuyển mục đích sử dụng đất; được chuyển quyền sử dụng đất nhưng không thay đổi mục đích sử dụng đất so với hiện trạng;

+ Về nhà ở, công trình không được xây dựng mới kiên cố; chỉ được sửa chữa theo quy mô và kiến trúc cũ (tầng cao, mặt bằng xây dựng).

2.2- Trong khu vực có quy hoạch nhưng chưa được cấp thẩm quyền phê duyệt quy hoạch chi tiết (1/2000; 1/500), chưa có quyết định giao thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đát theo quy định của Luật Đất đai và theo đúng trình tự quy định của Chính phủ. Việc mua bán nhà ở có sở hữu hợp pháp và xây dựng mới được thực hiện theo các quy định hiện hành (trừ trường hợp đặc biệt có quy định riêng của Uỷ ban nhân dân thành phố).

2.3- Nếu nhà, đất ở của các hộ nông dân nằm trong khu vực có quy hoạch chi tiết được duyệt, xác định quy hoạch công viên cây xanh, các tuyến đường giao thông dự phòng hoặc các công trình phúc lợi công cộng;

+ Cho phép chuyển quyền sử dụng đất nhưng không thay đổi mục đích sử dụng đất;

+ Không cho phép xây dựng mới, kể cả sửa chữa lớn làm thay đổi kết cấu và diện tích sử dụng;

+ Chỉ cho phép sửa chữa nhỏ (chống dột, thay nền, vách ngăn...).

2.4- Nếu nhà, đất ở của các hộ dân tại khu vực phù hợp với nội dung quy hoạch là khu dân cư phát triển , có đường giao thông hiện hữu tiếp giáp khu đất, thì cho phép chuyển quyền sử dụng đất hoặc cho phép xây dựng mới theo đúng quy hoạch chi tiết đã phê duyệt.

2.5- Nhà, đất của hộ dân nếu được tạo lập trước ngày có quy hoạch chi tiết được cấp có thẩm quyền phê duyệt thì được công nhận toàn bộ diện tích theo hiện trạng (có lưu ý đến phần diện tích vi phạm theo quy hoạch).

3- Sở Quy hoạch - Kiến trúc chủ trì phối hợp với Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Giao thông công chánh và Uỷ ban nhân dân quận - huyện tổ chức rà soát lại những khu vực đã công bố quy hoạch trước đây nay không còn hoặc không khả thi để đề xuất biện pháp xử lý trình Uỷ ban nhân dân thành phố trước ngày 15 tháng10 năm 2003.

4- Uỷ ban nhân dân quận - huyện có trách nhiệm tuyên truyền, phổ biến, giải thích cho nhân dân và tổ chức thực hiện theo đúng sự chỉ đạo của Uỷ ban nhân dân thành phố tại Công văn này để nhanh chóng, chủ động giải quyết thoả đáng những bức xúc về đất đai, nhà ở của nhân dân trong khu vực có quy hoạch; khắc phục tình trạng hiểu và thực hiện về quy hoạch, về các dự án đầu tư chưa nghiêm ở địa bàn quận - huyện trong thời gian vừa qua./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Đua

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4150/UB-ĐT ngày 22/08/2003 của Uỷ ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc giao nhiệm vụ soạn thảo quy trình lập quy hoạch, quản lý quy hoạch và chỉ đạo giải quyết về đất đai, nhà ở hợp pháp cho nhân dân trong khu vực có quy hoạch

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.153
DMCA.com Protection Status

IP: 18.204.227.250