Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 4055 /VP ngày 28/10/2002 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về Chương trình công tác tháng 11 năm 2002

Số hiệu: 4055/VP Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Lê Sĩ Hiếu
Ngày ban hành: 28/10/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4055 /VP

Hà Nội, ngày 28 tháng 10 năm 2002

 

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 11 NĂM 2002

I - CHƯƠNG TRÌNH CHUNG:

- Tiếp tục chỉ đạo hoàn thiện xây dựng kế hoạch 2003 của ngành, điều chỉnh kế hoạch 2002, phân bổ vốn tạm ứng kế hoạch năm 2003 (thứ trưởng Cao Đức Phát chỉ đạo, vụ KH&QH chuẩn bị).

- Hoàn chỉnh Nghị định của Chính phủ về chức năng nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Bộ trình Chính phủ (Bộ trưởng chỉ đạo, Vụ TCCB chuẩn bị).

- Tiếp tục chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả lũ lụt các tỉnh miền Trung và BSCL và chỉ đạo sản xuất vụ dông xuân 2002 - 2003 (Thứ trưởng Nguyễn Đình Thịnh và Thứ trưởng Bùi Bá Bổng chỉ đạo, Cục PCLB&QL và Cục KNKL thực hiện).

- Tổng kết công tác chỉ đạo điều hành của Bộ năm 2002 (Bộ trưởng chỉ đạo, Văn phòng Bộ chuẩn bị).

- Chuẩn bị các câu hỏi trả lời chất vấn của cử tri và đại biểu Quốc hội (Bộ trưởng chỉ đạo, Văn phòng Bộ chuẩn bị).

II - HỌP LÃNH ĐẠO BỘ:

- Đề án sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp (Thứ trưởng Cao Đức Phát chỉ đạo, Vụ TCCB và Ban đổi mới doanh nghiệp của Bộ chuẩn bị).

- Báo cáo kiểm điểm điều hành của Bộ năm 2002 (Bộ trưởng chỉ đạo, Văn phòng Bộ chuẩn bị).

III - HỌP BAN CÁN SỰ: (DỰ KIẾN 2 NGÀY)

- Thông qua Nghị định 73/CP sửa đổi về chức năng nhiệm vụ và tổ chức bộ máy của Bộ (Bộ trưởng chỉ đạo, Vụ TCCB chuẩn bị).

- Qui chế luân chuyển cán bộ (Bộ trưởng chỉ đạo, Vụ TCCB chuẩn bị)

- Đề án về khoa học công nghệ thực hiện kết luận HNTW 6 (Thứ trưởng Bùi Bá Bổng chỉ đạo, Vụ KHCN&CLSP chuẩn bị).

- Công tác tổ chức cán bộ (Vụ TCCB chuẩn bị).

IV - CÁC HỘI NGHỊ:

- Triển khai kế hoạch 2003 (khoảng từ 4 - 8/11/2002, Thứ trưởng Cao Đức Phát chỉ đạo, Vụ KH&QH và VP Bộ chuẩn bị).

- Doanh nghiệp (khoảng từ 12 - 16/11/2002, Thứ trưởng Cao Đức Phát chỉ đạo, Vụ TCCB và Ban đổi mới doanh nghiệp chuẩn bị).

- Phòng cháy chữa cháy rừng năm 2001 - 2002 (Thứ trưởng Nguyễn Văn Đẳng chỉ đạo, Cục Kiểm lâm chuẩn bị).

- Chất lượng sản phẩm (khoảng từ 25 - 30/11/2002, Thứ trưởng Bùi Bá Bổng chỉ đạo, Vụ KHCN&CLS chuẩn bị).

V- VÃN BẢN TRÌNH CHÍNH PHỦ TRONG THÁNG 11:

- Nghị định về chức năng, nhiệm vụ của Bộ NN&PTNT (sửa đổi), (Vụ TCCB chuẩn bị).

- Nghị định sửa đổi bổ sung Nghị định 78/CP về xử phạt hành chính trong lĩnh vực bảo vệ và kiểm dịch thực vật (Cục BVTV chuẩn bị).

VI - CHƯƠNG TRÌNH CỤ THỂ CỦA BỘ TRƯỞNG VÀ CÁC THỨ TRƯỞNG:

1- Bộ trưởng:

- Chỉ đạo hoàn chỉnh dự thảo Nghị định về chức năng, nhiệm vụ của Bộ (sửa đổi) trình Chính phủ.

- Chỉ đạo công tác PCLB.

- Chủ trì hội nghị triển khai kế hoạch 2003 với các địa phương (Thứ trưởng Cao Đức Phát chỉ đạo, Vụ KH&QH, Văn phòng Bộ chủ trì chuẩn bị).

- Chủ trì hội nghị về công tác PCCR (Thứ trưởng Nguyễn Văn Đẳng chỉ đạo, Cục Kiểm lâm chuẩn bị).

- Chủ trì hội nghị Uỷ ban sông Mê Kông Quốc tế tại TP Hồ Chí Minh (VP Uỷ ban sông Mê Kông chuẩn bị).

- Chủ trì họp Ban cán sự Đảng và lãnh đạo Bộ.

- Dự họp HNTW 7

- Tiếp xúc cử tri và dự họp Quốc hội

- Họp Chính phủ thường kỳ.

2 - Thứ trưởng Nguyễn Văn Đẳng:

- Tiếp tục hoàn thiện Thông tư hướng dẫn thực hiện Quyết định 08/TTg của Thủ tướng Chính phủ về qui chế 3 loại rừng và tổ chức hội thảo Quốc gia (Cục PTLN, Kiểm lâm và các Cục, Vụ liên quan thực hiện).

- Tiếp tục chỉ đạo hoàn thiện Thông tư liên tịch giữa Bộ NN&PTNT, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an về qui định trách nhiệm và nội dung phối hợp cụ thể thực hiện nhiệm vụ quản lý bảo vệ rừng (Cục Kiểm lâm phối hợp với Bộ QP, CA thực hiện).

- Tiếp tục chỉ đạo xây dựng Thông tư hướng dẫn Nghị định số 11/1002/N-CP ngày 22/1/2002 của Chính phủ về việc xuất nhập khẩu và quá cảnh các loài động vật hoang dã (Cục Kiểm lâm, VP Bộ thực hiện).

- Chỉ đạo xây dựng báo cáo Quốc hội và Bộ Chính trị báo cáo sơ kết 4 năm thực hiện dự án trồng mới 5 triệu ha rừng (Cục PTLN, VP Bộ chuẩn bị).

- Chỉ đạo thanh tra giải quyết dứt điểm các đơn khiếu nại tố cáo và triển khai công tác quí 4/2002. Xây dựng kế hoạch thanh tra 2003 (Thanh tra Bộ và các đơn vị liên quan thực hiện).

- Chỉ đạo Hội nghị tổng kết công tác PCCCR mùa khô 2001 - 2002 và bàn biện pháp 2002 - 2003 phía Bắc tại Hà Tây (Cục KL, Chi cục KL Hà Tây, VP Bộ chuẩn bị).

- Chỉ đạo dự thảo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về công tác phòng chống cháy rừng, trình Chính phủ bổ sung thành viên Ban điều hành PCCR (Cục KL, VP Bộ chuẩn bị).

- Chỉ đạo Văn phòng Bộ chuẩn bị làm việc với VPCP về công tác chỉ đạo điều hành của Chính phủ với Bộ NN&PTNT dự kiến sau 10/11/2002 (VP Bộ chuẩn bị).

- Chỉ đạo duyệt kế hoạch triển lãm năm 2003 và xây dựng qui chế triển lãm và phân công trách nhiệm giữa các đơn vị (VP Bộ chủ trì phối hợp với Vụ KH&QH, TCKT và các đơn vị liên quan chuẩn bị).

- Chỉ đạo và tham dự triển lãm gian hàng Việt nam tại Trung Quốc từ 20 - 22/11/2002 (VP Bộ, Ban tổ chức triển lãm chuẩn bị).

- Chỉ đạo khởi công dự án trồng rừng trên đất cát ven biển Trung Bộ PASA ngày 15/11/2002 (Ban quản lý dự án LN, Sở NN&PTNT Quảng Nam chuẩn bị).

- Chỉ đạo chuẩn bị kỷ niệm ngày Lâm nghiệp Việt Nam 28/11 (VP Bộ và các đơn vị liên quan chuẩn bị).

- Dự họp Ban sán sự, Lãnh đạo Bộ

- Dự họp TW Đảng

- Đi công tác nước ngoài và địa phương.

3 - Thứ trưởng Phạm Hồng giang:

- Tiếp tục chỉ đạo các công trình XDCB đảm bảo chất lượng, tiến độ (Vụ KH&QH, XDCB thực hiện).

- Tiếp tục chỉ đạo chương trình nâng cấp sửa chữa CTTL (Cục QLN cập nhật tình hình báo cáo Bộ).

- Tiếp tục xử lý kế hoạch vốn đầu tư XDCB 2002 (Vụ KH&QH, TXDCB).

- Tiếp tục chỉ đạo chương trình công nghệ thông tin của Bộ (Vụ KHCN&CLSP, thường trực Ban chỉ đạo CNTT, Trung tâm thông tin, Viện KHTL (Trung tâm CN phần mềm TL thực hiện)) .

- Tiếp tục chỉ đạo thực hiện dự án ADB2, ADB3, WB1,WB2, WB3 và các công trình thuỷ lợi thuộc nguồn vốn ODA, các công trình thuỷ lợi và XDCB khác của khối Viện, Trường (Vụ TXDCB, HTQT, KH&QH, CPO, Cục QLN thực hiện).

- Dự họp Ban cán sự và lãnh đạo Bộ

- Đi công tác địa phương.

4 - Thứ trưởng Nguyễn ình Thịnh:

- Chỉ đạo công tác điều hành, PCLB và khắc phục hậu quả lũ lụt các tỉnh BSCL và miền Trung (Cục PCLB&QL cùng các Cục, Vụ liên quan thực hiện).

- Xét duyệt các dự án đầu tư tu bổ đê điều các tỉnh kế hoạch 2003 và các thủ tục đầu tư (Cục PCLB&QL chuẩn bị).

- Tiếp tục chỉ đạo công tác thuỷ nông phục vụ sản xuất vụ đông và vụ đông xuân 2002 - 2003 (Cục QLN thực hiện).

- Chỉ đạo công tác di dân tái định cư nhà máy thuỷ điện Sơn La ; họp Ban chỉ đạo Nhà nước về di dân tái định cư nhà máy thuỷ điện Sơn La (Cục CC&VKTM thực hiện).

- Chỉ đạo việc chuẩn bị và dự họp Hội Đồng Uỷ hội Mê Kông tại TP Hồ Chí Minh từ 11- 13/11/2002 (VP Uỷ ban sông Mê Kông VN chuẩn bị).

- Chỉ đạo Chương trình mục tiêu Quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn (Thường trực Ban chỉ đạo thực hiện).

- Dự họp Ban cán sự và lãnh đạo Bộ.

5 - Thứ trưởng Cao Đức Phát:

- Chỉ đạo Hội nghị triển khai Kế hoạch năm 2003 của Bộ Nông nghiệp và PTNT (Vụ KHQH, Văn phòng Bộ và các đơn vị có liên quan chuẩn bị);

- Chỉ đạo Hội nghị về đổi mới sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT (Ban đổi mới doanh nghiệp, Vụ TCCB và các đơn vị có liên quan chuẩn bị);

- Chỉ đạo Hội nghị về đảm bảo nguyên liệu cho các nhà máy chế biến rau quả, dứa, sắn (Cục CBNLS &NNNT phối hợp với Cục KNKL cùng các đơn vị có liên quan chuẩn bị);

- Chỉ đạo hoàn thiện Đề án “ổn định sắp xếp dân cư 6 tỉnh biên giới phía Bắc” (Cục CC và VKTM chuẩn bị);

- Chỉ đạo hoàn thiện Dự thảo “Quyết định của Thủ tướng CP về chính sách di dân, xây dựng vùng kinh tế mới” (Cục CC và VKTM chuẩn bị);

- Tiếp tục chỉ đạo xây dựng Đề án “định canh định cư cho đồng bào dân tộc H’mông ở các vùng trọng điểm gắn với phát triển kinh tế, đảm bảo an ninh quốc phòng” (Cục CC và VKTM chuẩn bị);

- Chỉ đạo hoàn thiện Đề án đổi mới quản lý các nông- lâm trường quốc doanh (Vụ Chính sách NN&PTNT chuẩn bị);

- Tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh tiến độ thực hiện công tác cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước (Ban đổi mới doanh nghiệp, Vụ TCCB và các đơn vị có liên quan chuẩn bị);

- Đi công tác cơ sở;

- Dự họp Ban cán sự và lãnh đạo Bộ.

6 - Thứ trưởng Bùi Bá Bổng:

- Tiếp tục chỉ đạo xây dựng Đề án CNH - HH ngành trồng trọt, ngành chăn nuôi (Cục KNKL thực hiện).

- Tiếp tục chỉ đạo xây dựng Pháp lệnh Giống cây trồng, giống vật nuôi (Cục KNKL, VP Bộ chuẩn bị).

- Chỉ đạo xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 13/CP về công tác khuyến nông (Cục KNKL, VP Bộ chuẩn bị).

- Chỉ đạo xây dựng Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt phương án sắp xếp cơ quan khoa học công nghệ ngành NN&PTNT (Vụ TCCB chuẩn bị).

- Chỉ đạo xây dựng Đề án nông nghiệp công nghệ cao (Vụ KHCN&CLSP thực hiện) .

- Chỉ đạo các địa phương chuẩn bị sản suất vụ đông xuân 2002 - 2003 (Cục KNKL và các Cục, Vụ liên quan thực hiện).

- Chỉ đạo tăng cường công tác quản lý Nhà nước về thuốc bảo vệ thực vật, công tác thú y, thức ăn chăn nuôi, phân bón đảm bảo VSATTP. Chỉ đạo triển khai tiêu huỷ thuốc BVTV (Cục BVTV, Thú y, Vụ KHCN&CLSP thực hiện).

- Tiếp tục chỉ đạo chiến dịch phòng trừ bọ cánh cứng hại dừa (Cục BVTV thực hiện); việc thu gom và xử lý chuột Hải Ly (Cục KNKL và Thú y thực hiện).

- Tiếp tục chỉ đạo theo dõi tình hình đàn bò nhập khẩu từ úc về Tuyên Quang và 1 số tỉnh khác (Cục Thú y, KNKL thực hiện).

- Chỉ đạo các Chương trình giống (Cục KNKL thực hiện); Chương trình công nghệ sinh học (Vụ KH&CLSP thực hiện).

- Tổ chức hội nghị quản lý chất lượng sản phẩm và VSATTP (Vụ KH&CLSP thực hiện).

- Dự họp Ban cán sự, lãnh đạo Bộ

- Đi công tác địa phương và nước ngoài./.

 

 

TL. BỘ TRƯỞNG BỘ NÛNG NGHIỆP
VÀ PHÁT TRIỂN NÛNG THÛN
KT. CHÁNH VÃN PHÒNG
PHÓ VÃN PHÒNG
Lê Sĩ Hiếu

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4055 /VP ngày 28/10/2002 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về Chương trình công tác tháng 11 năm 2002

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.953
DMCA.com Protection Status