Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 3734/VPCP-KTN về việc tăng cường công tác phòng, chống thiên tai năm 2008 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 3734/VPCP-KTN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Văn Trọng Lý
Ngày ban hành: 05/06/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 3734/VPCP-KTN
V/v tăng cường công tác phòng, chống thiên tai năm 2008

Hà Nội, ngày 05 tháng 6 năm 2008

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông vận tải, Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Thông tin và Truyền thông, Giáo dục và Đào tạo, Ngoại giao, Khoa học và Công nghệ;
- Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam;
- Ủy ban quốc gia Tìm kiếm cứu nạn;
- Ban Chỉ đạo phòng, chống lụt, bão Trung ương;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương.

 

Xét báo cáo của Ban Chỉ đạo phòng, chống lụt, bão Trung ương (công văn số 100/BC-PCLBTW ngày 22 tháng 5 năm 2008) về một số kiến nghị của các Bộ, ngành và địa phương tại buổi giao ban trực tuyến phòng, chống lụt, bão ngày 17 tháng 5 năm 2008, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải yêu cầu các Bộ, ngành và địa phương triển khai ngay một số công việc phục vụ công tác phòng, chống thiên tai năm 2008:

1. Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương:

- Hoàn thành công tác tu bổ để điều và các công trình trọng điểm phòng, chống lụt, bão đúng tiến độ quy định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

- Phối hợp với Ủy ban quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn và Ban Chỉ đạo phòng, chống lụt, bão Trung ương tổ chức diễn tập phương án phòng, chống bão, lũ và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn; chỉ đạo triển khai công tác tuyên truyền, phổ biến kinh nghiệm và nâng cao hiểu biết của cộng đồng về công tác phòng, chống thiên tai;

- Các tỉnh, thành phố ven biển chủ trì và phối hợp với Bộ đội Biên phòng, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ ngoại giao hướng dẫn ngư dân sử dụng bản đồ theo dõi bão, hải đồ để nhận biết vùng lãnh hải Việt Nam khi hoạt động trên biển; đẩy nhanh tiến độ xây dựng các khu neo đậu tầu, thuyền tránh, trú bão đã được bố trí vốn.

2. Các Bộ, ngành Trung ương:

- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

+ Rà soát, bổ sung qui hoạch, kế hoạch xây dựng, nâng cấp các khu neo đậu tầu, thuyền tránh trú bão;

+ Chủ trì, phối hợp với Bộ đội Biên phòng và các địa phương xây dựng chế tài bắt buộc đối với các chủ tàu, thuyền đi biển về trang bị thiết bị thông tin liên lạc, quy chế thông báo tọa độ hoạt động trên biển và trang bị phao cứu sinh cho ngư dân trên tàu;

+ Chỉ đạo, kiểm tra và đôn đốc các địa phương thực hiện các dự án củng cố, tu bổ công trình đê điều, hồ đập và các công trình phục vụ phòng, chống thiên tai, lũ, lụt bão đảm bảo hoàn thành đúng thời hạn quy định;

+ Tiếp tục triển khai Dự án xây dựng hệ thống thông tin quản lý nghề cá trên biển giai đoạn II, thực hiện lắp đặt thiết bị định vị trên tàu đánh bắt xa bờ. Trước mắt, năm 2009 triển khai lắp đặt thí điểm thiết bị định vị cho tàu đánh bắt xa bờ của tỉnh Quảng Ngãi.

- Bộ Xây dựng:

+ Chỉ đạo xây dựng tiêu chuẩn thiết kế nhà, công trình đáp ứng yêu cầu phòng, chống bão, lũ và chống động đất;

+ Ban hành Sổ tay hướng dẫn các biện pháp chằng chống bảo vệ nhà và công trình khi có thiên tai, bão, lũ, động đất.

- Bộ Tài nguyên và Môi trường:

+ Chỉ đạo triển khai các biện pháp phục vụ nâng cao năng lực dự báo bão, lũ, áp thấp nhiệt đới và cảnh báo lũ quét;

+ Thực hiện rà soát, lập kế hoạch xây dựng bổ sung các trạm khí tượng, thủy văn ở thượng nguồn các lưu vực sông thường xuyên có lũ.

- Bộ Công Thương: Chủ trì phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo xây dựng qui trình vận hành các hồ chứa nước của nhà máy thủy điện ở khu vực Miền Trung và Đông Nam Bộ, đảm bảo yêu cầu sản xuất điện và chống lũ.

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư: Cân đối kế hoạch vốn để thực hiện các chương trình, dự án: củng cố đê điều, hồ đập, chống sạt lở, xây dựng khu neo đậu tầu thuyền, cụm tuyến dân cư và các công trình phục vụ phòng, chống thiên tai, lụt bão.

- Bộ Tài chính:

+ Kiểm tra, bổ sung nguồn lực dự trữ cho nhiệm vụ phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai và tìm kiếm cứu nạn;

+ Cân đối và bố trí ngân sách để thực hiện các dự án, mua sắm phương tiện, trang thiết bị phục vụ nhiệm vụ phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.

- Bộ Giáo dục và Đào tạo: Chỉ đạo triển khai việc đưa nội dung phổ biến kiến thức về các loại hình thiên tai và phương pháp phòng, chống vào chương trình giáo dục thường xuyên.

- Bộ Giao thông vận tải: Chỉ đạo việc xây dựng và thực hiện các dự án nạo vét luồng lạch ở vùng cửa sông để đảm bảo giao thông và tạo thuận lợi cho tàu thuyền tránh, trú bão.

- Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam: Chủ trì và phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài nguyên và Môi trường xuất bản Bản đồ phân vùng động đất và nguy cơ sóng thần ở Việt Nam để phục vụ quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội và chỉ đạo phòng, tránh và ứng phó khi xảy ra động đất, sóng thần.

- Bộ Nội vụ: phối hợp với Ủy ban quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn xây dựng đề án thành lập cơ quan chuyên trách về tìm kiếm cứu nạn ở Trung ương và một số Bộ.

- Ủy ban quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn:

+ Chủ trì và phối hợp với các Bộ, ngành và địa phương triển khai diễn tập các phương án phòng, chống lũ, bão và tìm kiếm cứu nạn;

+ Tổng hợp xây dựng kế hoạch bổ sung phương tiện tìm kiếm cứu nạn;

+ Tập huấn nghiệp vụ cho các lực lượng tìm kiếm, cứu nạn;

+ Chủ trì phối hợp với Bộ Ngoại giao xây dựng kế hoạch phối hợp với các lực lượng cứu hộ cứu nạn của các Quốc gia và vùng lãnh thổ liên quan;

+ Kiện toàn các trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn khu vực.

- Ban Chỉ đạo phòng, chống lụt, bão Trung ương kiểm tra, đôn đốc, tổng hợp kết quả thực hiện của các Bộ, ngành, địa phương báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó TTg CP;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý, Các Vụ: TH, NC, KTTH, ĐP, TTĐT;
- Lưu: VT, KTN (4), Thưởng. 100

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3734/VPCP-KTN về việc tăng cường công tác phòng, chống thiên tai năm 2008 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.826
DMCA.com Protection Status

IP: 54.82.10.219