Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 3627/VPCP-XDPL về việc thông báo ý kiến Thủ tướng về dự án Luật sử dụng đất do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 3627/VPCP-XDPL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Kiều Đình Thụ
Ngày ban hành: 02/07/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------

Số: 3627/VPCP-XDPL
V/v thông báo ý kiến Thủ tướng về dự án Luật sử dụng đất

Hà Nội, ngày 02 tháng 7 năm 2007

 

Kính gửi: Bộ Tài chính

Xét đề nghị của Bộ Tài chính tại Công văn số 8088/BTC-CST ngày 19/6/2007 xin ý kiến chỉ đạo về dự án Luật thuế sử dụng đất, Thủ tướng Chính phủ đồng ý với 02 đề nghị sau đây của Bộ Tài chính:

1. Nghiên cứu xây dựng dự án Luật thuế tài sản theo hướng: điều chỉnh đồng bộ cả đất và nhà nhằm thu thuế cho phù hợp với giá đất và giá trị nhà, đặc biệt là đối với người sử dụng nhiều đất, nhiều nhà, góp phần hạn chế sự đầu cơ về nhà đất và lành mạnh hóa hoạt động của thị trường bất động sản;

2. Sửa đổi, bổ sung Pháp lệnh thuế nhà đất theo hướng: thay thế căn cứ tính thuế theo định suất thuế của thuế sử dụng đất nông nghiệp bằng một thuế suất tính trên giá đất do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành, để đảm bảo công bằng về nghĩa vụ trong sử dụng đất và áp dụng mức thuế suất cao hoặc thuế suất lũy tiến đối với phần diện tích đất ở vượt hạn mức nhằm hạn chế sự đầu cơ về đất ở.

Bộ Tài chính phối hợp với Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ trong việc đề nghị điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2007 và dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2008 liên quan đến dự án Luật thuế sử dụng đất và sửa đổi Pháp lệnh thuế nhà đất, để Bộ Tư pháp trình Chính phủ xem xét trước khi trình Ủy ban thường vụ Quốc hội và Quốc hội.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Tài chính biết và thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTTg Nguyễn Sinh Hùng;
- Bộ Tư pháp (để biết)
- VPCP: BTCN, PCN: Kiều Đình Thụ, PCN Nguyễn Quốc Huy, TB Phạm Anh Tuấn, Các vụ: KTTH, TH;
- Website CP,
- Lưu: VT, XDPL (3), KC16

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM

Kiều Đình Thụ

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3627/VPCP-XDPL về việc thông báo ý kiến Thủ tướng về dự án Luật sử dụng đất do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.800

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.94.202.172